EN
Strona główna Aktualności
Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu: edycja...

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu: edycja lokalna 2020 [OCENA FORMALNA]

-


foto-do-aktualnosci-1.png

Znane nam już są wyniki oceny formalnej Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu - Edycja Lokalna 2020!

 

Wyniki

W konkursie złożono 18 wniosków – wszystkie z nich uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 

 

 

 

Lista wniosków ocenionych formalnie [PDF]

Lista wniosków ocenionych formalnie [XLS]

 

Odwołania

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji list oceny formalnej. Odwołanie wnosi się przy użyciu Generatora Wniosków (Systemu Obsługi Dotacji).


Powrót