EN
Strona główna Aktualności
Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu: woj....

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu: woj. lubuskie [OCENA FORMALNA]

-


24-5.png

Znamy już wyniki oceny formalnej Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu na województwo lubuskie!
Zachęcamy organizacje uczestniczące w konkursie Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z kartą oceny formalnej.

 

Wyniki

W konkursie złożono 2 wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 

 

Lista wniosków ocenionych formalnie

 

Odwołania

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW, w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji list oceny formalnej. Odwołanie wnosi się przy użyciu Generatora Wniosków (Systemu Obsługi Dotacji).


Powrót