EN

Wiedza

Korpus Solidarności dba o rozwój swoich członków. W ramach prowadzonych różnorodnych działań edukacyjnych zapraszamy m.in. na debaty, szkolenia, webinaria itp. Wiemy jak różni są kandydaci na członków Korpusu, jak różne macie doświadczenie wolontariackie, jak różne oczekiwania względem edukacji.

Chcemy przekazać obszerną i zróżnicowaną wiedzę o wolontariacie,  zachęcić do aktywności, wytrwałości, konsekwencji i pozostania z nami. Chcemy budować grupę członków KS, edukować, dzielić się doświadczeniami i dawać przestrzeń do dyskusji. Ważne są dla nas rozmowy o wartościach, które łączą ludzi Korpusu.

Dbamy o to, aby organizowane spotkania, debaty i szkolenia, były ciekawe, a ich tematyka odpowiadała na potrzeby członków Korpusu.

Aby zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną, skontaktujcie się z regionalnym partnerem Korpusu oraz śledźcie wydarzenia w zakładce Działaj Lokalnie.