EN
Strona główna Wydarzenia
Woj. łódzkie: Konkurs na Wolontariusza i...

Woj. łódzkie: Konkurs na Wolontariusza i Koordynatora Roku

Data wydarzenia: 2021-08-16 - 2021-09-30
Miejsce: WOJ. ŁÓDZKIE, Adama Próchnika 7, Łódź 90-001
Organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi
kafelek-ks.png

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”, Partner Regionalny Programu Korpus Solidarności, zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Celem konkursów jest jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz promowanie ich pracy, ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej oraz szerzenie idei wolontariatu.

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. łódzkiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dn. 30.09.2021 r. oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.

 

Regulaminy konkursów dostępne na stronie tutaj

 

Formularze zgłoszeniowe:

 

Jesteśmy pewni, że konkurs da Wam możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek Wolontariuszy i Koordynatorów, wyjątkowych aktywności, jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności.

 

Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane podczas regionalnej i ogólnopolskiej Gali Wolontariatu, a także przedstawione w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Korpusu Solidarności i NIW-CRSO.

 

W razie pytań można kontaktować się z regionalnym koordynatorem konkursów, p. Sylwią Szkuć, e-mail: sylwia@centerko.org

 


Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.