EN

WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI W CZASIE PANDEMII COVID-19

Niezależnie od tego, czy współpracujesz na stałe z wolontariuszami, czy w związku z kryzysową sytuacją z powodu pandemii COVID-19, zamierzasz podjąć współpracę z ochotnikami, chcemy wesprzeć Twoje wysiłki w procesie organizacji i zarządzania wolontariatem.  

 

 

Sytuacja pandemii ma wpływ na zakres działań podejmowanych przez wolontariuszy współpracujących z organizacjami. Priorytetem jest zdrowie wolontariuszy, a hasło: Szanuj zdrowie i życie każdej zaangażowanej osoby, powinno przyświecać wszystkim organizowanym w tej chwili działaniom wolontariackim.

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznej i skutecznej organizacji wolontariatu w czasie pandemii COVID-19.


Pamiętaj! Poza wskazówkami, pamiętać należy o obowiązujących na co dzień, nie tylko w czasie pandemii przepisach, regulujących wolontariat, a ujętych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z poz. zm.).

O czym warto pamiętać w pracy z wolontariuszami

W przypadku wszelkich działań proponowanych wolontariuszom musisz być pewien, że rzeczywiście istnieje uzasadniona potrzeba zaangażowania w nie wolontariuszy i że podjęte zostały wszelkie środki, aby ograniczyć ryzyko zakażenia  zaangażowanych osób.

 

Rekrutując wolontariuszy nie obawiaj się im odmówić, jeśli powierzone zadania wiążą się z zagrożeniami, takimi jak:

- ryzyko zarażenia innych,

- niemożność zapewnienia wolontariuszom bezpieczeństwa,

- niemożność efektywnego zarządzania większą liczbą wolontariuszy niż ta, z którą już pracujemy.

 

Wolontariusze to nieoceniony skarb dla organizacji, więc dbajmy o nich i twórzmy optymalne oraz bezpieczne warunki ich aktywności.

Analizuj potrzeby zgłaszane do wolontariuszy i precyzyjnie określ zakres ich działań
Analizuj ryzyko i eliminuj zagrożenie
Priorytetowe zasady rekrutacji
Przygotuj swoich wolontariuszy do aktywności w tym wyjątkowym okresie
Postaw na doświadczenie wolontariuszy
Znacząca rola koordynatora wolontariatu
Bądź w stałym kontakcie z wolontariuszami i informuj ich na bieżąco o aktualnych warunkach i zaleceniach związanych z ich aktywnością

ZADBAJ O SWOJĄ KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ

Wypalenie zawodowe i obciążenie psychiczne koordynatora wolontariatu to rzeczywisty czynnik ryzyka, który może wywoływać stres, niepokój, bezradność. Konieczne jest, aby zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie osób odpowiedzialnych za wolontariat było dla nas tak samo ważne, jak zdrowie osoby której pomagamy.

 

 

GRAFIKA DO POBRANIA TUTAJ