Korpus Cafe to cykl kameralnych spotkań i rozmów o wolontariacie.

Wolontariat to coś więcej niż tylko pomaganie, a idea wolontariatu jest jedną z najpiękniejszych, jakimi może kierować się człowiek w spotkaniu z innymi.
Goście Korpus Cafe rozmawiają o wolontariacie i wielu jego aspektach, przedstawiając różne punkty widzenia, a także dzieląc się własnymi doświadczeniami.

Spotykamy się z praktykami wolontariatu i akademikami.
Poruszamy tematy, które mogą zainspirować do podjęcia działań ochotniczych oraz takie, które ułatwiają prowadzenie wolontariatu na co dzień.
Korpus Cafe adresujemy zarówno do koordynatorów wolontariatu, jak i wolontariuszy.

Relacje online z Korpus Cafe można śledzić  w mediach społecznościowych NIW-CRSO.  Zapraszamy do zapoznania się z odcinkami zamieszczonymi poniżej.

 
 
 

Kiedy nasze baterie się wyczerpują
– porozmawiajmy o wypaleniu w wolontariacie”

28 lutego 2022

Gościem spotkania jest prof. dr hab. Anna Zamkowska.
Anna Zamkowska dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Od  1993 roku pracuje jako  nauczyciel akademicki w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pełni funkcję kierownika Katedry Pedagogiki i Psychologii. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia SChRON, gdzie koordynuje szkolenie i pracę wolontariuszy, a także sama jako wolontariusz prowadzi zajęcia na obozach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 

Rozmowę prowadzi redaktor Mateusz Dzieduszycki.

Jak pomagać innym i nie wypalić się? Jak rozpoznawać wypalenie na początkowym jego etapie i jak sobie z nim radzić, aby nie doprowadzić do zniechęcenia i rezygnacji z działania? Jak zapobiegać zjawisku wypalenia wśród wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu?

Na te i inne pytania odpowiadamy podczas rozmowy o wolontariacie, który z jednej strony daje poczucie spełnienia, ogromnej satysfakcji, z drugiej jednak może  prowadzić do wypalenia tak charakterystycznego dla wszystkich osób, które pomagają innym.

„Bezpieczny wolontariat w środowisku domowym
– jak pomagać skutecznie”

9 czerwca 2022

Gośćmi Korpus Cafe są Katarzyna Kulik-Cała i Helena Łapińska, a spotkanie poprowadzi Zbigniew Wejcman. 

Katarzyna Kulik-Cała, absolwentka UW – kierunek profilaktyka społeczne i resocjalizacja, ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i couchingu, ekspertka w zakresie wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej, konsultantka Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie w OPS Bielany. Od ponad 20 lat jest koordynatorką „Programu Wolontariat w OPS” dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, konsultantką dla koordynatorów służb społecznych, współpracuje z NGO-sami i instytucjami publicznymi, uczestniczka wielu zagranicznych wizyt studyjnych i projektów związanych z służbami społecznymi. Współautorka publikacji „Wolontariat w OPS”.

Bezpieczeństwo ochotników to nie tylko obowiązki organizacji wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale również zadbanie o to, aby czuli się oni pewnie podczas pomagania. Gdy wolontariusz ma pomagać w miejscu zamieszkania podopiecznego, powinien być do tego odpowiednio przygotowany przez organizację/koordynatora wolontariatu, a przede wszystkim wprowadzony w środowisko rodzinne. Z drugiej strony, beneficjent korzystający z pomocy i jego rodzina, powinni być uświadomieni, czym jest wolontariat i jakie są zasady współpracy, o jaką pomoc mogą prosić.

Nie możemy również nie wspomnieć o roli koordynatora wolontariatu, która w tej sytuacji jest niezastąpiona, ponieważ to on łączy wszystkie strony i zabezpiecza właściwą współpracę. Podczas spotkania rozmawiamy o wyzwaniach i dzielimy się praktycznymi poradami .

„Ludzie, którzy pomagają godnie żyć 
– rozmowa o wolontariacie w hospicjum”

 

21 października 2022

Koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie Barbara Chyłka dzieli się swoim  doświadczeniem w zakresie współpracy z wolontariuszami, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie, pomagając pacjentom i ich rodzinom podczas pobytu w hospicjum.

Barbara Chyłka - ekspertka w zakresie koordynacji wolontariatu długoterminowego,  w szczególności w hospicjach. Kierowniczka biura, koordynatorka wolontariatu i  fundraiser w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie. Rekrutuje, szkoli i wprowadza wolontariuszy w środowisko Hospicjum. Nadzoruje relacje pomiędzy wolontariuszami a podopiecznymi i ich rodzinami. Ze szczególną dbałością czuwa nad tym, aby proces przebiegał prawidłowo i bez żadnych nadużyć. Z zawodu nauczycielka religii, języka niemieckiego oraz historii. Jest wieloletnią dyrektorką szkoły podstawowej i autorką publikacji z zakresu dydaktyki. Od 3 lat współpracuje z Korpusem Solidarności.

Obecność wolontariuszy sprawia, że hospicja to bardziej domy niż jednostki opieki medycznej, a atmosfera w nich panująca jest bardziej przyjacielska i rodzinna niż szpitalna.

Aby wolontariusze byli pomocni, nie wystarczy ich dobra wola. Potrzebna jest wiedza na temat tego, jaka idea przyświeca hospicjom, czego potrzebuje osoba chora, co myślą jej bliscy, jakie zagrożenia stoją przed wolontariuszem i jak sobie z nimi radzić

Podczas tego odcinka Korpus Cafe rozmawiamy   o roli koordynatora wolontariatu w hospicjum, który łączy wszystkie strony  i zabezpiecza właściwą współpracę. Opowiadamy o wyzwaniach i poruszamy  wiele zagadnień związanych z wolontariatem w hospicjum, między innymi:

  • dlaczego obecność wolontariuszy jest w hospicjum potrzebna
  • czym w hospicjum mogą zajmować się wolontariusze
  • jakie zagrożenia stoją przed wolontariuszem i jak sobie z nimi radzić
  • jak przygotować wolontariuszy do pracy w hospicjum

Wychowawcza wartość wolontariatu.
Co robić, by ją wydobyć?
– rozmowa o wolontariacie dzieci i młodzieży”

 14 listopada 2022

Gościem spotkania jest dr Katarzyna Braun.

dr Katarzyna Braun - naukowiec i praktyk w  Katedrze Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka wystąpień i publikacji, w tym takich jak np.: „Działalność prospołeczna przestrzenią integralnego rozwoju i wychowania człowieka”  oraz „Wolontariat jedną z form wsparcia rodziny dysfunkcjonalnej” na temat działalności, jaką współcześnie podejmują wolontariusze wpisując się w system pomocy rodzinie;  „Szkolne Kluby Wolontariusza – doświadczenie służące wychowaniu ku życiu wartościowemu”. Posiada  wieloletnie doświadczenie w pracy z wolontariuszami działającymi w Szkolnych Kołach Wolontariatu.

Spotkanie poprowadzi Jacek Wnuk z Centrum Wolontariatu w Lublinie, Partnera Regionalnego Korpusu Solidarności.

Jak zachęcić młodzież do  zaangażowania się w wolontariat? Czy udział w wolontariacie może być programem wychowawczym dla młodego pokolenia? W jaki sposób wolontariat powinien być organizowany, by mógł przynosić jak najlepsze efekty wychowawcze?

Na te i inne pytania odpowiada dr Katarzyna Braun z Katedry Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki KUL.

Najlepsi z najlepszych na co dzień
– spotkanie z laureatami konkursów
Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności

5 grudnia 2022

Naszymi gośćmi są: Dominika Kasińska (Laureatka II miejsca Konkursu Wolontariusz Roku 2020) , Aleksandra Żmijewska (Laureatka I miejsca Konkursu Wolontariusz Roku 2021) oraz Dawid Baczewski (Laureat III miejsca Konkursu Wolontariusz Roku 2020).

Rozmowę poprowadzi Marcin Wikło – Ambasador Korpusu Solidarności.

Wolontariat może zmieniać świat i życie innych na lepsze. A czy zmienił laureatów konkursów Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności?

Naszych gości zapytamy o to, jak zaczęła się ich przygoda z wolontariatem. A także o to, co najbardziej wciąga ich w wolontariacie, co ich motywuje i co daje im największą satysfakcję.

Najlepsi z najlepszych na co dzień”  to spotkanie z laureatami konkursów Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności.

„Wolontariat pracowniczy szansą na rozwój ludzi, organizacji i społeczności”

12 lipca 2023

Zapraszamy na inspirującą rozmowę na temat wolontariatu pracowniczego z Agnieszką Krajnik z Provident Polska i Izabelą Dyakowską z Fundacji Instytut Wolontariatu.

Jakie korzyści i szanse niesie dla organizacji zaangażowanie pracowników w wolontariat?  Jakie formy może on przybierać?  Jak wpływa na kulturę organizacyjną i reputację firmy? W jaki sposób przyczynia się do  rozwoju  umiejętności społecznych i projektowych pracowników? Czy niesie za sobą jakieś zagrożenia i pułapki?

Dwie praktykujące ekspertki podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i rekomendacjami dotyczącymi wolontariatu pracowniczego i międzysektorowej współpracy. Opowiedzą również o tym w jaki sposób,  ta forma zaangażowania ludzi aktywnych zawodowo, wspierana przez swojego pracodawcę, wpływa na rozwój ludzi, organizacji i całych społeczności.

Naszymi gośćmi są:

Agnieszka Krajnik, Ekspertka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej, Provident Polska SA

W Providencie pracuje od 2006 r. Jest odpowiedzialna za koordynację projektu Dom Matki dla kobiet z małymi dziećmi i w ciąży, które musiały uciekać z ogarniętej wojną Ukrainy. Zajmuje się także wolontariatem pracowniczym Tak! Pomagam oraz współpracą z Fundacją Zaczytani,org i społecznym start-upem Dotlenieni.org Jest współautorką firmowego Raportu Zrównoważonego Rozwoju. Jest pomysłodawcą programów z zakresu employer brandingu m.in. Kultura dzielenia się wiedzą - obejmującego współpracę ze środowiskiem akademickim, Pasjonaci Providenta dla firmowych  ludzi z pasją oraz Less waste projektu promującego postawy ekologiczne, a także Dbamy nie tylko o mamy adresowanego do rodziców. Zajmuje się również komunikacją wewnętrzną. Pełni również funkcję Rzecznika ds. Etyki w firmie.

Jest absolwentką Akademii Humanistycznej. Ukończyła także studia podyplomowe: „Komunikacja Biznesowa i PR” w Szkole Głównej Handlowej oraz „CSR. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mediami.

Izabela Dyakowska - Ekspertka zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wolontariatu pracowniczego & CSR, trenerka kompetencji społecznych, mądrego zarządzania rozwojowymi projektami społecznymi.

Posiada 20-letnie doświadczenie pracy na styku sektorów: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, biznesu. Współtwórczyni i mentorka ruchu wolontariatu pracowniczego w Polsce. Prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego propagującego wolontariat na serio.

Wykładowca renomowanych polskich uczelni tj. SGGW, AGH, UW. Członkini kapituł prestiżowych konkursów dla biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – na Liście Kobiet Polskiego CSR.

Autorka wielu szkoleń, publikacji, artykułów, projektów społecznych i systemowych rozwiązań. Autorka bloga o zrównoważonym rozwoju – na serio!