wiedza-i-biblioteka-89.jpg

Korpus Solidarności dba o rozwój swoich członków. W ramach prowadzonych różnorodnych działań edukacyjnych zapraszamy m.in. na debaty, szkolenia, czy webinaria. Wiemy jak różni są kandydaci na członków Korpusu, jak różne macie doświadczenie wolontariackie, jak różne oczekiwania względem edukacji.

Chcemy przekazać obszerną i zróżnicowaną wiedzę o wolontariacie, zachęcić do aktywności, wytrwałości, konsekwencji i pozostania z nami. Chcemy budować grupę Członków KS, edukować, dzielić się doświadczeniami i dawać przestrzeń do dyskusji. Ważne są dla nas rozmowy
o wartościach, które łączą ludzi Korpusu. Dbamy o to, aby organizowane spotkania, debaty
i szkolenia, były ciekawe, a ich tematyka odpowiadała na potrzeby Członków Korpusu.

Wiedza i biblioteka to miejsce, w którym znajdziesz m.in. materiały powstałe dzięki Lokalnym i Regionalnym Partnerom Korpusu Solidarności. Jeśli szukasz porządnej dawki wiedzy i praktyk wolontariackich w Polsce - jesteś w dobrym miejscu!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Wolontariusz - kto to taki

#2 Maratończycy, czyli wolontariat długoterminowy

#3 Jak wygląda wolontariat z Korpusem Solidarności

#4 Wolontariat zgodnie z prawem: krótko o prawach i obowiązkach

#5 Mity i prawdy o wolontariacie

#6 Chcę zostać koordynatorem wolontariatu - co muszę wiedzieć?

#7 Zanim pojawią się pierwsi wolontariusze

#8 Otwieramy drzwi, czyli jak i gdzie szukać wolontariuszy

#9 Wespół w zespół – jak pracować z zespołem wolontariuszy?

#10 Jak motywować i nagradzać wolontariuszy?