certyfikacja-73.jpg

 

Korpus Solidarności wspiera rozwój wolontariatu systematycznego[1]. Stwarzamy Organizatorom wolontariatu (organizacjom i instytucjom) odpowiednie warunki do współpracy z wolontariuszami, wymiany doświadczeń, edukacji  w zakresie wolontariatu oraz certyfikujemy w zakresie wolontariatu. W tym obszarze współpracujemy z Partnerami Regionalnymi i Lokalnymi Korpusu Solidarności w Polsce.

Certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” (MPW) przyznaje Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W imieniu NIW-u certyfikację przeprowadzają certyfikowani Partnerzy Regionalni KS dostępni w każdym województwie - poznaj ich, kliknij tutaj.

Do certyfikacji zapraszamy organizacje i instytucje, które w świetle obowiązujących przepisów, mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy. Zasady certyfikacji ujęte są w Regulaminie Certyfikacji kliknij tutaj.

Przyznając certyfikat, wyróżniamy organizacje i instytucje,  które działają profesjonalnie, dbają o wolontariuszy oraz tworzą sprzyjające warunki do ich pracy i rozwoju. Udział w  procesie certyfikacji daje możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu Organizator wolontariatu  zarządza wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi. Certyfikacja jest również okazją do usprawnienia pracy koordynatora wolontariatu, docenienia wolontariuszy i organizacji. Spotkanie z certyfikatorem polega na weryfikacji jakości wolontariatu u Organizatora, jak również ma wymiar edukacyjny w różnych obszarach dotyczących zarządzania wolontariatem.

Obecnie w gronie certyfikowanych Miejsc Przyjaznych Wolontariuszom jest ponad 170 Organizatorów Wolontariatu,
m.in.: organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej, muzeów.


CO ZROBIĆ, ŻEBY UZYSKAĆ CERTYFIKAT?

KROK 1 - FORMULARZ

Wypełnij formularz „1 etapu certyfikacji Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”, w którym samodzielnie określisz poziom spełniania kryteriów „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom” kliknij tutaj.  

KROK 2 – SPOTKANIE Z CERTYFIKATOREM

Następnym krokiem będzie spotkanie z certyfikatorem, który zweryfikuje spełnianie kryteriów certyfikacji. Po spotkaniu certyfikator wyda Rekomendację do certyfikatu MPW, w której przekaże zalecenia dla Organizatora oraz zarekomenduje przyznanie lub nieprzyznanie certyfikatu. 

KROK3 - OTRZYMANIE CERTYFIKATU

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

* PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Organizacja, której certyfikat stracił ważność, może przedłużyć jego ważność wypełniając formularz „Wniosek do przedłużenia ważności certyfikatu Miejsce Przyjazne Wolontariuszom" kliknij tutaj. We wniosku Organizator deklaruje, w jakim zakresie spełniania kryteria „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom” oraz zamieszcza rekomendacje od wolontariuszy i podmiotu współpracującego z nim.

Na podstawie wniosku i rekomendacji Certyfikator rekomenduje przyznanie lub nieprzyznanie certyfikatu MPW.
Decyzję o przedłużeniu ważności certyfikatu podejmuje Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


SPRAWDŹ "MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM"

Serdecznie gratulujemy Organizatorom posiadającym certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Wśród najlepszych organizatorów wolontariatu w Korpusie Solidarności jest 175 organizacji.

Wszystkie organizacje, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji Korpusu Solidarności, znajdują się na liście poniżej.

certyfikacja-74.jpg


[1] Wolontariat systematyczny Korpusu Solidarności – wolontariat świadczony regularnie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na warunkach przewidzianych w RZĄDOWYM PROGRAMIE WSPIERANIA I ROZWOJU WOLONTARIATU SYSTEMATYCZNEGO NA LATA 2018-2030 oraz wg zasad ujętych w UoDPPiW. Świadczenie wolontariatu systematycznego jest rejestrowane w Systemie Obsługi Wolontariatu/Korpus Solidarności.