karta-wolontariusza-76.jpg

Karta Wolontariusza to forma podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym.

Dzięki Karcie wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

 

Poznaj się bliżej z Kartą Wolontariusza!

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-79.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-80.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-82.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-83.jpg

FAQ: POSIADACZE KARTY WOLONTARIUSZA

Karta Wolontariusza przysługuje każdemu wolontariuszowi i koordynatorowi, którzy przystąpili do Korpusu Solidarności (KS) i utworzyli swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty przez wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach KS w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności. Warunkiem korzystania z Karty przez koordynatora jest potwierdzony w SOW fakt współpracy z wolontariuszami KS w ostatnim zakończonym miesiącu. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba, której Karta została aktywowana.

KROK 1: STWORZENIE PROFILU
Zakładamy swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) - internetowej platformie wspierającej proces organizacji wolontariatu w Korpusie Solidarności.

 

KROK 2: WYBÓR OFERTY
Spośród dostępnych ofert wolontariatu w SOW wbieramy interesującą nas ofertę i nawiązujemy współpracę z oferentem.

 

KROK 3: DOKUMENTACJA
Po wykonaniu zadania, wolontariusz dokumentuje swoją aktywność zapisując w SOW przepracowane godziny wolontariatu i zakres swojej pracy.

 

KROK 4: POTWIERDZENIE
Organizacja współpracująca z danym wolontariuszem potwierdza w SOW przepracowane godziny.

 

KROK 5: AKTYWACJA
Karta Wolontariusza zostaje aktywowana po przepracowaniu przez wolontariusza wymaganej Regulaminem liczby godzin lub w przypadku koordynatora po podjęciu współpracy z wolontariuszem.

 

KROK 6: WERYFIKACJA
SOW co miesiąc sprawdza profil użytkownika i w zależności od liczby przepracowanych godzin przez wolontariusza lub podjętej przez koordynatpra współpracy z wolontariuszem, aktywuje lub dezaktywuje Kartę.

Karta Wolontariusza umożliwia jej posiadaczowi korzystanie z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza. W ofercie znajdują się między innymi: zniżki i ulgi na usługi.

Planujemy systematycznie powiększać ofertę o kolejne propozycje naszych Partnerów, takie jak:

 • darmowe wejścia i bilety;
 • udział w niepowtarzalnych eventach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych;
 • bezpłatny udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • spotkania z ciekawymi osobami ze świata kultury, sportu i biznesu.

!!!! Zasady korzystania z Karty Wolontariusza [PDF]

Posiadacz Karty Wolontariusza jest zobowiązany do okazania Karty w miejscach, w których zamierza skorzystać ze specjalnych uprawnień przyznanych przez Partnera. Na żądanie Partnera Karty Wolontariusza przy korzystaniu z uprawnienia oferowanego przez tego Partnera, posiadacz Karty jest zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Karta Wolontariusza dostępna jest dla Członków Korpusu w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej SOW. Dla osób nie posiadających aplikacji możliwy jest również wydruk karty z SOW.

Nie. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba do tego uprawniona. Uprawnienia związane z Kartą nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób prowadzący do korzystania z uprawnień przez osobę inną niż jej posiadacz. Uprawnienia nie mogą być również wymieniane na gotówkę. Członek Korpusu Solidarności nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojej Karty. Za poufność i bezpieczeństwo Karty odpowiedzialny jest wyłącznie jej posiadacz. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o możliwości nieautoryzowanego wykorzystania swojej Karty przez osoby trzecie.

Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza przez Wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach Korpusu w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 !!!!! Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności. Spełnienie tych warunków aktywuje Kartę Wolontariusza na okres jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. warunki zostały spełnione. W przeciwnym wypadku Karta pozostanie nieaktywna (automatycznie deaktywuje się) po upływie miesiąca.

Zostań Partnerem Karty Wolontariusza!

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-79.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-80.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-82.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-83.jpg

FAQ: PARTNERZY KARTY WOLONTARIUSZA

Karta Wolontariusza to przeznaczony dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu program benefitowy, w założeniach przypominający taki program, jak np. Karta Dużej Rodziny. Karta ma postać wirtualnej karty wyświetlanej w specjalnej aplikacji mobilnej. Posiadacz Karty może korzystać ze zniżek i specjalnych przywilejów na produkty i usługi oferowane przez Partnerów Karty Wolontariusza.

Instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy mogą zostać Partnerami Karty Wolontariusza i zaoferować członkom Korpusu Solidarności na specjalnych warunkach swoje usługi, produkty, lub inne atrakcyjne formy docenienia ich pracy.

Podmioty, które zdecydują się na współpracę z Korpusem Solidarności:

 • Otrzymają tytuł: Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.
  poziom-kolor-3.png
 • Mogą liczyć na dostęp do unikalnego narzędzia realizacji strategii CSR, które wesprze ich w budowaniu wizerunku instytucji zaangażowanej w rozwój i wspieranie wolontariatu, a poprzez to w budowanie kapitału społecznego i kapitału zaufania w swoim otoczeniu oraz wśród pracowników.
 • Mogą korzystać z możliwości ekspozycji swojego logo w serwisie korpussolidarnosci.gov.pl wraz z informacją o współpracy w ramach Karty Wolontariusza oraz aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Korpus Solidarności.
 • Zyskują sposobność do budowania relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością wolontariuszy Korpusu Solidarności, jednocześnie rozwijając dobre relacje z lokalnymi społecznościami aktywnych ludzi, tworzących sektor obywatelski.
 • Mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów społecznych firmy, w tym w zakresie wolontariatu pracowniczego.
 • Mogą korzystać również z pomocy w doborze sprawdzonych organizacji pozarządowych, z którymi można realizować projekty społeczne, a także z doradztwa nt. aspektów formalnoprawnych wolontariatu.
 • Wolontariusze Partnera  mogą korzystać z ogólnopolskiego systemu pośrednictwa wolontariatu, czyli Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), i podejmować wolontariat indywidualny w wybranej lokalnej organizacji. Organizatorzy programu oferują również Partnerom Karty wsparcie doradcze dotyczące np. tego, jak rozpocząć i realizować działania ochotnicze, oraz udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne. Zapewniony jest również bezpośredni kontakt z Partnerami programu w całej Polsce.

Do udziału w tym unikalnym programie i współtworzenia oferty Karty Wolontariusza zapraszamy firmy, samorządy, instytucje kultury, kluby i związki sportowe, NGO, instytucje ochrony przyrody i inne zainteresowane organizacje. Katalog oferowanych benefitów jest nieograniczony i zależy wyłącznie od profilu działalności Partnera i jego możliwości zaangażowania się.

W ofercie znaleźć się mogą zarówno różnorodne bonifikaty i darmowe oferty usług i produktów, jak również możliwość rozwoju osobistego, tutoring, mentoring, udział w niepowtarzalnych eventach i koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, spotkaniach i wykładach, udział w warsztatach i szkoleniach.

Do udziału w Programie Partnerzy mogą przystąpić w dowolnym momencie. W porozumieniu z organizatorami Programu Korpus Solidarności określone zostaną zakres, forma, wysokość specjalnych uprawnień (np. ulg, zniżek) lub zakres usług, jakie Partner zechce zaoferować wolontariuszom Korpusu. Po uzgodnieniu szczegółowych warunków, podpisana zostanie umowa o współpracy.

 


Kontakt z Biurem Korpusu Solidarności
telefon: (22)  468 44  459
mail: karta@korpussolidarnosci.gov.pl

Dołącz do grona Partnerów Programu Karty Wolontariusza! Dzięki Partnerom, możemy zaoferować dedykowane benefity dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w całej Polsce - dziękujemy, że jesteście z nami!

Miejsca, w których obowiązuje Karta Wolontariusza

 1. Agro Zakątek Alpaki - ul. Długa 39/1, Sitne
 2. Bałtowski Kompleks Turystyczny - Bałtów 8a, Bałtów
 3. Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach - ul. Hamerszmita 16, Suwałki
 4. Centrum Konserwacji Wraków Statków – ul. Paderewskiego 24,  Tczew
 5. Centrum Sztuki Galeria EL - ul. Kuśnierska 6, Elbląg
 6. Dom Jana Matejki - ul. Floriańska 41, Kraków
 7. Dom Józefa Mehoffera - ul. Krupnicza 26, Kraków
 8. E-bike, wypożyczalnia rowerów elektrycznych - ul. Grażyny 3, Elbląg
 9. Escape Rooom - Stare Miasto, Bulwar Zygmunta Augusta 12, Elbląg
 10. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka - ul. K. Makuszyńskiego 1, Pacanów
 11. Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Rynek Główny 3, Kraków
 12. Gaming Room - ul. Świętego Ducha 16-17, Elbląg
 13. Hotel Młyn w Elblągu - ul. T. Kościuszki 132, Elbląg
 14. Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, Pl. Szczepański 9, Kraków
 15. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie, Drzonów 54, Świdnica
 16. Lunch Bar Galeria Smaku – ul. Okopowa 5, Lublin
 17. Lunch Bar Galeria Smaku – ul. T. Zana 39, Lublin
 18. Moszna Zamek – ul. Zamkowa 1, Moszna
 19. Muzeum Archeologiczne i Etnograficznym w Łodzi – Plac Wolności 14, Łódź
 20. Muzeum II Wojny Światowej - pl. Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk
 21. Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego - ul. Piłsudskiego 12, Kraków
 22. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, Sulejówek
 23. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem - ul. Kasprusie 19, Zakopane
 24. Muzeum Książąt Czartoryskich - ul. Pijarska 15, Kraków
 25. Muzeum Łazienki Królewskie - ul. Agrykola 1,  Warszawa
 26. Muzeum Narodowe w Krakowie - Al. 3 Maja 1, Kraków
 27. Muzeum Pałac Herbsta - ul. Przędzalniana 72, Łódź
 28. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój
 29. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, pl. Kopernika 1, Opole
 30. Muzeum Rybołówstwa - Bulwar Nadmorski 2, Hel
 31. Muzeum Sztuki w Łodzi ms 1 - ul. Więckowskiego 36, Łódź
 32. Muzeum Sztuki w Łodzi ms 2 - ul. Ogrodowa 19, Łódź
 33. Muzeum Śląskie - ul. Dobrowolskiego 1, Katowice
 34. Muzeum Wisły – ul. 30 Stycznia 4, Tczew
 35. Muzeum Wsi Lubelskiej – al. Warszawska 96, Lublin
 36. Muzeum Zalewu Wiślanego – ul. Rybacka 64, Kąty Rybackie
 37. Muzeum Zamkowe w Malborku – ul. Starościńska 1, Malbork
 38. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku - ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk
 39. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Skrzydła" - ul. Jutrzenki 24, Lublin
 40. Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM - pl. Sikorskiego 6, Kraków
 41. Ośrodek Kultury Morskiej - ul. Tokarska 21/25, Gdańsk
 42. Paintball Podlasie - ul. Osmola 111, 17-306 Dziadkowice
 43. Pałac Biskupa Erazma Ciołka - ul. Kanonicza 17, Kraków
 44. Pawilon Józefa Czapskiego - ul. Piłsudskiego 12, Kraków
 45. Pizzeria Papryczka – Os.Południe 48c, Rybnik
 46. Plackarnia – Czechów - ul. Kurantowa 4b, Lublin
 47. Plackarnia – Miasteczko Akademicki - ul. Radziszewskiego 8, Lublin
 48. Plackarnia – Sławinek - ul. Bohaterów Monte Cassino 14, Lublin
 49. Plackarnia – Węglin Południowy, ul. Jantarowa 5, Lublin
 50. Plackarnia- Czuby - ul. Bursztynowa 17, Lublin
 51. Pomorska Strefa Ekonomiczna - ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
 52. Restauracja Giuseppe - ul. Hipoteczna 3, Lublin
 53. Schodki - Coffee & Coctails – Rynek 6, Rybnik
 54. Skansen "Łęczycka Zagroda Chłopska" - Kwiatkówek 26 A, Łęczyca
 55. Spichlerze na Ołowiance – oddział NMM - ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk
 56. Stacja Narciarska "Szwajcaria Bałtowska", Bałtów 8, Bałtów
 57. Statek Muzeum „Dar Pomorza” - al. Jana Pawła II, Gdynia
 58. Statek Muzeum Sołdek – oddział NMM - ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk
 59. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku – ul. Mościckiego 3, Rybnik
 60. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej - Plac Zamkowy 4, Warszawa
 61. Zamek Krzyżacki w Sztumie – ul. Galla Anonima 16, Sztum
 62. Zamek w Kwidzynie – ul. Katedralna 1, Kwidzyn
 63. Związek Pracodawców Polska-Miedź - ul. Chopina 2, Lubin
 64. Żuraw – oddział NMM - ul. Szeroka 67/68, Gdańsk

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-77.jpg