karta-wolontariusza-76.jpg

Karta Wolontariusza to forma podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym.

Dzięki Karcie wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

 

Poznaj się bliżej z Kartą Wolontariusza!

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-79.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-80.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-82.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-83.jpg

FAQ: POSIADACZE KARTY WOLONTARIUSZA

Karta Wolontariusza przysługuje każdemu wolontariuszowi i koordynatorowi, którzy przystąpili do Korpusu Solidarności (KS) i utworzyli swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty przez wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach KS w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności. Warunkiem korzystania z Karty przez koordynatora jest potwierdzony w SOW fakt współpracy z wolontariuszami KS w ostatnim zakończonym miesiącu. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba, której Karta została aktywowana.

KROK 1: STWORZENIE PROFILU
Zakładamy swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) - internetowej platformie wspierającej proces organizacji wolontariatu w Korpusie Solidarności.

 

KROK 2: WYBÓR OFERTY
Spośród dostępnych ofert wolontariatu w SOW wbieramy interesującą nas ofertę i nawiązujemy współpracę z oferentem.

 

KROK 3: DOKUMENTACJA
Po wykonaniu zadania, wolontariusz dokumentuje swoją aktywność zapisując w SOW przepracowane godziny wolontariatu i zakres swojej pracy.

 

KROK 4: POTWIERDZENIE
Organizacja współpracująca z danym wolontariuszem potwierdza w SOW przepracowane godziny.

 

KROK 5: AKTYWACJA
Karta Wolontariusza zostaje aktywowana po przepracowaniu przez wolontariusza wymaganej Regulaminem liczby godzin lub w przypadku koordynatora po podjęciu współpracy z wolontariuszem.

 

KROK 6: WERYFIKACJA
SOW co miesiąc sprawdza profil użytkownika i w zależności od liczby przepracowanych godzin przez wolontariusza lub podjętej przez koordynatpra współpracy z wolontariuszem, aktywuje lub dezaktywuje Kartę.

Karta Wolontariusza umożliwia jej posiadaczowi korzystanie z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza. W ofercie znajdują się między innymi: zniżki i ulgi na usługi.

Planujemy systematycznie powiększać ofertę o kolejne propozycje naszych Partnerów, takie jak:

 • darmowe wejścia i bilety;
 • udział w niepowtarzalnych eventach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych;
 • bezpłatny udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • spotkania z ciekawymi osobami ze świata kultury, sportu i biznesu.

!!!! Zasady korzystania z Karty Wolontariusza [PDF]

Posiadacz Karty Wolontariusza jest zobowiązany do okazania Karty w miejscach, w których zamierza skorzystać ze specjalnych uprawnień przyznanych przez Partnera. Na żądanie Partnera Karty Wolontariusza przy korzystaniu z uprawnienia oferowanego przez tego Partnera, posiadacz Karty jest zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Karta Wolontariusza dostępna jest dla Członków Korpusu w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej SOW. Dla osób nie posiadających aplikacji możliwy jest również wydruk karty z SOW.

Nie. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba do tego uprawniona. Uprawnienia związane z Kartą nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób prowadzący do korzystania z uprawnień przez osobę inną niż jej posiadacz. Uprawnienia nie mogą być również wymieniane na gotówkę. Członek Korpusu Solidarności nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojej Karty. Za poufność i bezpieczeństwo Karty odpowiedzialny jest wyłącznie jej posiadacz. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o możliwości nieautoryzowanego wykorzystania swojej Karty przez osoby trzecie.

Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza przez Wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach Korpusu w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 !!!!! Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności. Spełnienie tych warunków aktywuje Kartę Wolontariusza na okres jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. warunki zostały spełnione. W przeciwnym wypadku Karta pozostanie nieaktywna (automatycznie deaktywuje się) po upływie miesiąca.

Zostań Partnerem Karty Wolontariusza!

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-79.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-80.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-82.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-83.jpg

FAQ: PARTNERZY KARTY WOLONTARIUSZA

Karta Wolontariusza to przeznaczony dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu program benefitowy, w założeniach przypominający taki program, jak np. Karta Dużej Rodziny. Karta ma postać wirtualnej karty wyświetlanej w specjalnej aplikacji mobilnej. Posiadacz Karty może korzystać ze zniżek i specjalnych przywilejów na produkty i usługi oferowane przez Partnerów Karty Wolontariusza.

Instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy mogą zostać Partnerami Karty Wolontariusza i zaoferować członkom Korpusu Solidarności na specjalnych warunkach swoje usługi, produkty, lub inne atrakcyjne formy docenienia ich pracy.

Podmioty, które zdecydują się na współpracę z Korpusem Solidarności:

 • Otrzymają tytuł: Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.
  poziom-kolor-3.png
 • Mogą liczyć na dostęp do unikalnego narzędzia realizacji strategii CSR, które wesprze ich w budowaniu wizerunku instytucji zaangażowanej w rozwój i wspieranie wolontariatu, a poprzez to w budowanie kapitału społecznego i kapitału zaufania w swoim otoczeniu oraz wśród pracowników.
 • Mogą korzystać z możliwości ekspozycji swojego logo w serwisie korpussolidarnosci.gov.pl wraz z informacją o współpracy w ramach Karty Wolontariusza oraz aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Korpus Solidarności.
 • Zyskują sposobność do budowania relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością wolontariuszy Korpusu Solidarności, jednocześnie rozwijając dobre relacje z lokalnymi społecznościami aktywnych ludzi, tworzących sektor obywatelski.
 • Mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów społecznych firmy, w tym w zakresie wolontariatu pracowniczego.
 • Mogą korzystać również z pomocy w doborze sprawdzonych organizacji pozarządowych, z którymi można realizować projekty społeczne, a także z doradztwa nt. aspektów formalnoprawnych wolontariatu.
 • Wolontariusze Partnera  mogą korzystać z ogólnopolskiego systemu pośrednictwa wolontariatu, czyli Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), i podejmować wolontariat indywidualny w wybranej lokalnej organizacji. Organizatorzy programu oferują również Partnerom Karty wsparcie doradcze dotyczące np. tego, jak rozpocząć i realizować działania ochotnicze, oraz udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne. Zapewniony jest również bezpośredni kontakt z Partnerami programu w całej Polsce.

Do udziału w tym unikalnym programie i współtworzenia oferty Karty Wolontariusza zapraszamy firmy, samorządy, instytucje kultury, kluby i związki sportowe, NGO, instytucje ochrony przyrody i inne zainteresowane organizacje. Katalog oferowanych benefitów jest nieograniczony i zależy wyłącznie od profilu działalności Partnera i jego możliwości zaangażowania się.

W ofercie znaleźć się mogą zarówno różnorodne bonifikaty i darmowe oferty usług i produktów, jak również możliwość rozwoju osobistego, tutoring, mentoring, udział w niepowtarzalnych eventach i koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, spotkaniach i wykładach, udział w warsztatach i szkoleniach.

Do udziału w Programie Partnerzy mogą przystąpić w dowolnym momencie. W porozumieniu z organizatorami Programu Korpus Solidarności określone zostaną zakres, forma, wysokość specjalnych uprawnień (np. ulg, zniżek) lub zakres usług, jakie Partner zechce zaoferować wolontariuszom Korpusu. Po uzgodnieniu szczegółowych warunków, podpisana zostanie umowa o współpracy.

 


Kontakt z Biurem Korpusu Solidarności
telefon: (22)  468 44  459
mail: karta@korpussolidarnosci.gov.pl

Dołącz do grona aktualnych Partnerów Programu Karty Wolontariusza! Dzięki Partnerom, możemy zaoferować dedykowane benefity dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w całej Polsce - dziękujemy, że jesteście z nami!

Miejsca, w których obowiązuje Karta Wolontariusza

 1. MNK: Muzeum Narodowe w Krakowie (Gmach Główny), Al. 3 Maja 1, Kraków
 2. MNK: Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Rynek Główny 3, Kraków
 3. MNK: Dom Jana Matejki, ul Floriańska 41, Kraków
 4. MNK: Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26, Kraków
 5. MNK: Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków
 6. MNK: Pawilon Józefa Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków
 7. MNK: Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM, pl. Sikorskiego 6, Kraków 
 8. MNK: Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, Kraków
 9. MNK: Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem, ul. Kasprusie 19, Zakopane
 10. MNK: Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, Pl. Szczepański 9, Kraków
 11. MNK: Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 15, Kraków
 12. Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa
 13. MS: Muzeum Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72, Łódź
 14. MS: Muzeum Sztuki w Łodzi ms 1, ul. Więckowskiego 36, Łódź
 15. MS: Muzeum Sztuki w Łodzi ms 2, ul. Ogrodowa 19, Łódź
 16. Muzeum II Wojny Światowej, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk
 17. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
 18. Restauracja PLACKARNIA - Miasteczko Akademickie, ul. Radziszewskiego 8, Lublin
 19. Restauracja PLACKARNIA - Sławinek, ul. Bohaterów Monte Cassino 14, Lublin
 20. Restauracja PLACKARNIA - Czechów, ul. Kurantowa 4b, Lublin
 21. Restauracja PLACKARNIA - Czuby, ul. Bursztynowa 17, Lublin
 22. Restauracja PLACKARNIA – Węglin Południowy, Jantarowa 5, Lublin
 23. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Skrzydła”, ul. Jutrzenki 24, Lublin
 24. Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96, Lublin
 25. Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska", Kwiatkówek 26 A, Łęczyca
 26. Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, Malbork
 27. Zamek Krzyżacki w Sztumie, ul. Galla Anonima 16, Sztum
 28. Zamek w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, Kwidzyn
 29. Moszna Zamek, ul. Zamkowa 1, Moszna
 30. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój
 31. Muzeum Archeologiczne i Etnograficznym w Łodzi, Plac Wolności 14, Łódź
 32. Restauracja Giuseppe, ul. Hipoteczna 3, Lublin
 33. Lunch Bar Galeria Smaku,  ul. Okopowa 5, Lublin
 34. Lunch Bar Galeria Smaku, ul. T. Zana 39, Lublin
 35. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk
 36. Spichlerze na Ołowiance, oddział NMM, ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk
 37. Statek Muzeum Sołdek, oddział NMM, ul. Ołowianka 9/13, Gdańsk
 38. Żuraw – Narodowe Muzeum Morskie, ul. Szeroka 67/68, Gdańsk
 39. Ośrodek Kultury Morskiej, Tokarska 21/25, Gdańsk
 40. Statek Muzeum „Dar Pomorza”, al. Jana Pawła II, Gdynia
 41. Muzeum Rybołówstwa, Bulwar Nadmorski 2, Hel
 42. Muzeum Wisły, ul. 30 Stycznia 4, Tczew
 43. Centrum Konserwacji Wraków Statków, ul. Paderewskiego 24, Tczew
 44. Muzeum Zalewu Wiślanego, ul. Rybacka 64, Kąty Rybackie
 45. Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice
 46. Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. Hamerszmita 16, Suwałki
 47. Związek Pracodawców Polska-Miedź, ul. Chopina 2, Lubin
 48. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, Pacanów
 49. Pomorska Strefa Ekonomiczna, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
 50. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, ul. Piastowska 14A, Opole
 51. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, Plac Zamkowy 4, Warszawa
 52. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, ul. Dzonów 54, Świdnica

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-77.jpg