Konkursy promują wartościowe postawy społeczne, ukazują różnorodność wolontariatu, podkreślają dokonania wolontariuszy oraz zaangażowanie w organizację wolontariatu wśród koordynatorów wolontariatu.

Chcemy dzięki nim docenić ochotników oraz zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką pełnią, wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Wyrażamy również uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Konkursy mają za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich), ważnej roli, jaką pełnią w organizacji wolontariatu koordynatorzy oraz uhonorowanie laureatów, a może wziąć w nich udział każdy, kto przystąpił do Korpusu Solidarności.