W czasie 1. Kłodzkiego Forum Samorządów Uczniowskich młodzież, wchodząca w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego ze wszystkich kłodzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, porozmawia o swojej działalności w szkołach, problemach, potrzebach, wolontariacie oraz o przyszłej współpracy między Samorządami Uczniowskimi z różnych szkół, koordynacji działań oraz współpracy z Młodzieżową Radą Miejską Kłodzka.

 Wydarzenie PROGRAM odbędzie się 31 stycznia 2023 r. (wtorek) w godz.  9.00 – 14.00.

- prowadzący: radni Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka

- kontakt do organizatorów:

tel. 660-20-33-16 Igor Sławiński – wiceprzewodniczący MRMK

tel. 601-71-98-01 Damian Ślak – opiekun MRMK

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1515772715570029/