Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach przyznało w tym roku kolejne bony edukacyjne. Powędrowały one do najaktywniejszych wolontariuszy Korpusu Solidarności. Uzyskane w ten sposób wsparcie przyczniło się do podniesienia przez nich kompetencji, które wykorzystają w dalszej pracy wolonatriackiej.

Katowickim beneficjentom gratulujemy inicjatywy a pozostałych zachęcamy do pójścia w ich ślady. Bony edukacyjne dostępne są sa dla wolontariuszy Korpusu Solidarności. Można się ubiegać o nie u Regionalnych Partnerów Programu, którzy co roku dysponują środkami na ich finansowanie. Sprawdź, kto jest Regionalnym Partnerem Programu w Twojej okolicy: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/page/top/kontakt/mapa-korpusu-w-polsce.html!

Realizacja bonu pozwoliła mi na głębsze zapoznanie się z pixel artem. Dziedziną grafiki komputerowej, w której planuje się rozwijać. Udało mi się poznać zasady projektowania, a także nauczyłem się jak tworzyć animacje i grafiki potrzebne do gier komputerowych. Bon edukacyjny bardzo pomógł mi się jeszcze bardziej rozwinąć, na dziedziny, które uwielbiam, a także w których działam jako wolontariusz.

- Mateusz Bugaj

Zdobycie wiedzy na kursie opiekuna osób starszych pozwoli mi na lepsze zrozumienie ich potrzeb i problemów. Wiedzę tą również wykorzystam jak wolontariusz Korpusu Solidarności.

- Magdalena Kordek

Migaj z wolo! Tak brzmiał tytuł projektu, który mogłam zrealizować z pomocą Korpusu Solidarności i ich bonu edukacyjnego dla wolontariuszy. Moim celem było przejście granic jaką są odmienne języki, a dokładniej - Świat Słyszących i Głuchych.

- Karolina Krasoń

Bon edukacyjny dał mi możliwość rozwoju osobistego, co niewątpliwie przekłada się na moją pracę jako wolontariuszka. W trakcie wolontariatu przekonałam się, że nie wystarczą tylko najlepsze chęci, praca z ludźmi wymaga wielu umiejętności interpersonalnych.

- Magdalena Kuczowic

Kurs pierwszej pomocy dla wolontariuszy. Wiedza poznana na kursie pozwoli mi na rozpoznanie realnych zagrożeń i właściwe reagowanie na nie.

- Szymon Kania

Więcej w relacji na profilu Regionalnego Centrum Wolontariatu Katowice