Debata wolontariacka w Sławie w powiecie wschowskim w ramach zadania "Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu" została zorganizowana przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych - ZLOP, który jest partnerem regionalnym Programu "Korpus Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030".

Debata wolontariacka gromadzi wszystkie osoby, którym bliska jest idea wolontariatu i zaangażowania społecznego. To najczęściej cykliczne wydarzenie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych organizacją wolontariatu, służące pogłębieniu wiedzy, dyskusji i zderzeniu poglądów i dyskusji na tematy ważne dla wolontariatu.