Podczas majowego spotkania w gronie osób koordynujących przedsięwzięcia wolontaryjne w swoich organizacjach uczestnicy zastanawiali się nad ideą i definicją wolontariatu sąsiedzkiego… Wydarzenia ostatnich czasów były bowiem, ogromnym wyzwaniem dla wolontariatu oraz wytyczyły nowe kierunki myślenia i działań.

Przede wszystkim ukazały empatię, chęć niesienia pomocy innym oraz szybką reakcję społeczeństwa na różne wydarzenia losowe. Okazało się, że pragniemy być bliżej ludzi i towarzyszyć im w codziennych zmaganiach. Dlatego też w tym czasie zrodziło się mnóstwo oddolnych inicjatyw oraz koncepcja sąsiedzkiego i pomocowego wsparcia.

Świetną okazją, by kontynuować wątek pomocowego wolontariatu sąsiedzkiego stała się II debata wolontariacka zatytułowana „O potrzebie wspierania osób w ich domach”.  Wiele osób chorujących, z ograniczoną sprawnością oraz samotnych w domach nadal jest pozostawiona samym sobie, bez odpowiedniego wsparcia. Dlatego tak ważne jest, by wspólnie udało się wypracować procedury oraz systemowe rozwiązania, których wolontariat będzie integralną częścią.

O tym rozmawiali w dn. 16.11.2022 r. w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS goście:

  • Michał Rulski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, absolwent politologii oraz europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim, doktor nauk społecznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Był komentatorem i dziennikarzem lokalnych portali informacyjnych oraz regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Ponadto, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Monika Zwierzchowska, starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole ds. Usług Społecznych w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, na co dzień zajmujący się organizacją wsparcia w formie asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej. Z pasji i wykształcenia coach – w zakresie wpierania relacji międzyludzkich z wykorzystaniem arteterapii, trener rozwoju osobistego i zawodowego, propagatorka mediacji. Od wielu lat realizuje działania społecznego kuratora sądowego w V Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej. Prywatnie lubi wyzwania oraz odkrywanie potencjału oraz nowych obszarów działania.
  • Klaudyna Kubiak, z wykształcenia pracownik socjalny, doradca zawodowy i coach, z zamiłowania wolontariuszka i społecznik na rzecz osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Aktualnie koordynatorka regionalna działań Stowarzyszenia mali bracia Ubogich na terenie Łodzi, z pasją i zaangażowaniem leczę samotność seniorów, a także tworzę i wspieram społeczność wolontariacką.
  • Oksana Hałatyn-Burda, prezeska Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”, filolożka, animatorka społeczno-kulturalna. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Autorka i realizatorka działań międzypokoleniowych, animacji w przestrzeni publicznej. Prowadzi wolontariat animacyjny w projektach: „Mamy siebie! Budowanie międzysenioralnej sieci wsparcia” oraz „Wciąż mamy siebie” kierowanym do seniorów, w tym osób niesamodzielnych. Opiekunka relacji w projekcie „Senior-Junior: mentoring w procesie usamodzielnienia” kierowanym do młodzieży z pieczy zastępczej.

Debatę poprowadziła Jolanta Woźnicka – sekretarz Centrum OPUS, moderatorka Lokalnej Koalicji Wolontariatu Programu Korpus Solidarności.Wybierz województwo
DOKUMENTY DO POBRANIA: