Z ogromną radością i dumą informujemy, że w ramach lokalnej inicjatywy w dniu 26.10.2022r. powołano Opolską Koalicję Instytucji Kultury (OKIK). W jej skład wchodzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Regionalny Partner Rządowego Programu Korpus Solidarności.

Głównym założeniem OKIK jest wspieranie działań na rzecz rozwoju i współpracy między instytucjami wchodzącymi w skład Koalicji. OKIK ma na celu:
1. Wspieranie wolontariatu angażującego społeczność lokalną w rozwój kultury regionu.
2. Rozwój instytucji w zakresie:
- zwiększenia zasięgu współpracy międzyinstytucjonalnej,
- wypracowania aktywnej współpracy między pracownikami instytucji kultury zmierzającej do wymiany doświadczeń i poszerzania oferty.

Powyższe cele będą realizowane m.in. poprzez wzajemne działania edukacyjno-szkoleniowe, organizację wspólnych wydarzeń, wymianę informacji o działalności bieżącej instytucji OKIK, wymianę wolontariuszy, wspólne uczestnictwo w Korpusie Solidarności a także wspieranie działań promujących ideę wolontariatu i jego rozwoju.

Powstanie Koalicji jest doniosłym wydarzeniem, tak w skali województwa opolskiego, jak i kraju. Udowadnia, że idee krzewione przez Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 znajdują zainteresowanie w środowisku lokalnym. Bardzo się cieszymy, że organizacje działające w jego ramach poszerzają swoją działalność i poprzez sieciowanie umacniają swoją pozycję a zarazem przyczyniają się do rozpowszechniania idei wolontariatu systematycznego.

Inicjatorom powołania Opolskiej Koalicji Instytucji Kultury gratulujemy zapału do pracy i życzymy wytrwałości w realizacji ambitnych planów!

 

 

OPOLSKIE, Opole