Kolejny projekt wolontariuszy Korpusu Solidarności zrealizowany! Zapraszamy na podsumowanie zrealizowanego projektu pt. "Wakacyjna integracja".

W ramach otrzymanego finansowania w wysokości 1000 zł Stowarzyszenie Cichosz zorganizowało dwa dni spotkań integracyjnych dla dzieci z gminy Milanów. Wydarzenia były bezpłatne, a wszystkie produkty oraz wynagrodzenie prowadzących sfinansowane z mini grantu przyznanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.


Inicjatywa wolontariacka „Wakacyjna integracja” sfinansowana w ramach programu Korpus Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.