iv-forum-wolontariatu-korpusu-solidarnosci-zobacz-nasza-relacje-376.jpg

Już po raz czwarty na zaproszenie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie spotkali się podczas Forum Wolontariatu.

Odbywające się pod patronatem Prezydenta RP w dniach 23-24 czerwca 2022 w Warszawie IV Forum Wolontariatu to kolejna odsłona cyklicznego ogólnopolskiego wydarzenia bogatego w debaty, spotkania i warsztaty, których celem jest przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy, profesjonalizację ich działań oraz doskonalenie form kooperacji z wolontariuszami. Jego uczestnicy poza częścią teoretyczną biorą także udział w działaniach praktycznych w czasie wizyt studyjnych w wybranych placówkach współpracujących z ochotnikami.

23.06.2022

Pierwszego dnia Forum - po uroczystym powitaniu dokonanym w godzinach porannych przez Grażynę Wereszczyńską, Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP, oraz Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - nasi goście uczestniczyli w dwóch spośród czterech zaproponowanych (odbywających się symultanicznie) wybranych uprzednio warsztatach:

  • Koordynator profesjonalista, Prowadząca: Barbara Chyłka, Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie
  • Warsztat dla osób mocno zaangażowanych – Jak sobie radzić ze stresem?, Prowadząca: dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, interwent, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Jak współpracować z wolontariuszami z innych krajów?, Prowadzące: Marta Brzezińska-Hubert, Kalina Strzałba-Krawczyk, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
  • O wolontariacie w czasie kryzysów, Prowadzący: Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie i Marcin Rechulicz ze Stowarzyszenia Czajnia organizacje, które na Lubelszczyźnie od pierwszych dni wojny w Ukrainie organizują grupy wolontariuszy pomagające uchodźcom.

Spotkania te zaistniały nie tylko jako ramy do nawiązania relacji z nowymi podmiotami, ale również jako możliwość przyjrzenia się aktualnym oraz nadchodzącym wyzwaniom, z którymi zwykle mierzą się organizacje związane z wolontariatem.

Z kolei godziny popołudniowe zostały wypełnione czasem wizyt studyjnych. Uczestnicy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spotkali się z przedstawicielami jednego z następujących podmiotów:

24.06.2022

Oprawę dla wydarzeń drugiego dnia spotkania stanowiły zabytkowe mury Pałacu Belwederskiego. Przebiegająca w podniosłej atmosferze, uświetniona gorąco przyjętym występem Chóru Fundacji AVE, Gala IV Forum Wolontariatu – „Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności” obfitowała w szereg deklaracji związanych ze zmianą formuły i wzmocnieniem Rządowego Programu Korpus Solidarności. Gospodarzem wydarzenia był dziennikach sportowy i prezenter telewizyjny Rafał Patyra.

Jacek Siewiera - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał list pełen najwyższego uznania dla idei wolontariatu i pracy bohaterów. Wiele cennych i wizjonerskich myśli związanych z redefinicją animacji wolontariatu padło z ust prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w swoim słowie do uczestników wydarzenia zawarł szereg deklaracji ideowych oraz słów podziwu dla wolontariuszy.

IV Forum Wolontariatu stało się również oprawą dla szczególnie ważnej i miłej dla nas chwili, jaką było wręczenie nagród w dwóch konkursach - Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2021 oraz Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021. W Belwederze nagrody z rąk premiera Glińskiego, ministra Siewiery oraz dyrektora Kaczmarczyka odebrali:

Laureaci konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2021:

I miejsce – Aleksandra Żmijewska (Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu)

II miejsce – Marta Gawron (Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)

III miejsce – Szymon Bobiński (Szkolne Koło Caritas w Siemiatyczach)

Kapituła zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia Grupie Wolontarystycznej z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta w Poraju (Dominika Zemła, Paulina Grzyb).

Laureaci konkursu Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021:

I miejsce – Bożena Noga (Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu)

II miejsce – Dorota Głazowska-Krzywdzik (Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic)

III miejsce – Ewa Kobyłecka (Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu)

Kapituła zdecydowała również o przyznaniu dwóch wyróżnień:

- Grupa wolontarystyczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (Ewelina Grzelak, Jadwiga Wąsik i Ewelina Dziedzic)

- Sandra Wawrzyniak (Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy)

Podczas ceremonii do grona Ambasadorów Korpusu Solidarności, osób swoją postawą dających przykład innym, dołączyła osobowość telewizyjna Ida Nowakowska - Herndon.

Druga część spotkania w Belwederze została poświęcona debacie zatytułowanej „Wyzwania stojące przed polskim wolontariatem – czego nauczyło nas doświadczenie pandemii COVID 19 i kryzysu uchodźczego?”.

Uczestniczący w niej paneliści:

  • Piotr Mazurek, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego,
  • Jacek Siewiera - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Ilona Gosiewska, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen,
  • ks. Mieczysław Puzewicz, Inicjator powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, twórca Centrum Wolontariatu w Lublinie
  • Edyta Salnikow, Prezeska Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Wiceprezeska Fundacji Przestrzeń Lokalna

zgodnie podkreślali kulturotwórczą rolę wolontariatu, za cel stawiającego sobie włączanie w swe struktury mas społecznych nie tylko w wymiarze akcyjnym, ale przede wszystkim jako stałego zaangażowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tegorocznej odsłonie Forum. Jesteśmy pod wrażeniem ogromnego entuzjazmu i nowych pomysłów uczestników, które są dla nas nieustanną inspiracją do rozwijania działań Korpusu Solidarności.

Warszawa