W dniu 3 lutego odbyło się posiedzenie Kapituły konkursowej, która podczas obrad wyłoniła zwycięzców konkursów „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2022” oraz „Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2022”.

W pierwszym etapie na poziomie regionalnym wpłynęło 185 zgłoszeń od Wolontariuszy i Koordynatorów z całej Polski:

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności – 112 zgłoszeń

Koordynator Roku Korpusu Solidarności – 73 zgłoszenia

Spośród wszystkich zgłoszeń w drugim etapie, na poziomie ogólnopolskim, znalazło się łącznie 30 nominacji, zwycięzców regionalnych z całego kraju: 15 wśród wolontariuszy i 15 wśród koordynatorów.

Spośród wszystkich dotychczasowych konkursów, poziom tegorocznej edycji był szczególnie wysoki, ale i wyrównany. Członkowie Kapituły podkreślali, iż wybór był niezwykle trudny, a na nagrodę zasługiwał każdy z uczestników konkursów.

Ostatecznie zadecydowano o przyznaniu kilku miejsc ex aequo oraz wyróżnień.

W gronie laureatów znaleźli się (kolejność losowa):

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności:

 • Helena Sołtys ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie,
 • Lidia Pastuszak ze szkolnego Koła Caritas w Strzelcach Górnych,
 • Kordian Urlich ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie,
 • Adrianna Szmigiero z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku,
 • Damian Kruczkowski ze Stowarzyszenia Polites, Szczeciń
 • Katarzyna Cherek z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Koordynator Roku Korpusu Solidarności:

 • Małgorzata Dębicka z Fundacji Żółty Szalik,
 • Karolina Zapała ze Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość,
 • Joanna Kalenik z Fundacji Brama Epok,
 • Agnieszka Włodkowska z Fundacji AVE,
 • Damian Zegadło z Katolickiej Szkoły im. Maryi z Nazaretu w Kielcach,
 • Karolina Wilk-Korab z Fundacji Lucky Ski,
 • Krzysztof Bryła z Pracowni Pozarządowej.

Sylwetki laureatów i osób wyróżnionych oraz szczegółowe wyniki poznamy podczas Gali Nagród Wolontariatu, której organizację planujemy w maju br.

Więcej informacji już wkrótce!