W dniu 19 lipca 2023r. odbyło się spotkanie dotyczące przyszłych działań Partnerów Regionalnych i Lokalnych Korpusu Solidarności po wprowadzeniu zmian w Programie w czerwcu br. Było to kolejne już wydarzenie mające na celu przygotowanie ram postępowania dopasowanych do potrzeb sektora oraz adekwatnych do realiów, w których funkcjonują polskie organizacje pozarządowe.

W pierwszej części przedstawiono zestawienie rekomendacji, o których uczestnicy mówili w wiosennej edycji konsultacji, podczas których poruszono kwestie kształtów, zasad organizacji i zakresu tematycznego przyszłych konkursów.

Druga część przeznaczona została na swobodną dyskusję. Uczestnicy spotkania przedstawili szereg inspirujących propozycji wzbogacenia formuły konkursów, m.in. biorące pod uwagę specyfikę regionów i charakter zadań oraz organizacji uelastycznienie reguł i wymogów związanych z konstrukcją budżetu.

Podkreślając wagę procesu certyfikacji Miejsce Przyjazne Wolontariuszom, stawiano liczne pomysły jego powiązania z systemem benefitów dla posiadaczy certyfikatów.

Podkreślano wagę działań o charakterze więziotwórczym i pomyślanych jako burza mózgów. NIW-CRSO z wielkim entuzjazmem odniósł się do pomysłu tak po pandemicznego przywracania spotkań branżowych, jak i kreacji nowych form wymiany myśli, pomysłów oraz prezentacji już działających idei.

Żywo dyskutowano o włączeniu w działania wolontariackie rzesz ochotników ze strony ukraińskich uchodźców. Przy okazji zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie First to help mającym za zadanie upamiętnienie świadectw związanych z ochotniczą pomocą w pierwszym okresie wojny na Ukrainie.

W trakcie dyskusji na ww. tematy ustalono, że potrzebne są nowoczesne formy dotarcia do, szczególnie potencjalnych, odbiorców działań Lokalnych i Regionalnych Partnerów Programu Korpus Solidarności. Toteż istotnym zagadnieniem był temat promocji, która w ogólnym odczuciu powinna zaowocować silnym i trwałym uplasowaniem marki Korpus Solidarności w przestrzeni społecznej.

Dyrekcja NIW, w osobach zastępców - Michała Rulskiego oraz Przemysława Jaśkiewicza - podkreślając wagę działań promocyjnych, poinformowała o bliskiej finalizacji pomysłu wieloletniej strategii komunikacji w wykonaniu domu mediowego.

Wszystkie uczestniczące w spotkaniu strony uznały spotkanie za bardzo owocne i ustaliły kontynuację rozmów w najbliższym czasie. Te będą dotyczyły szczególnie działań zorientowanych na przygotowanie strategii efektywniejszego sieciowania organizacji, czego skutkiem będzie zazębianie się ich działań.

Dziękujemy za cenne uwagi i merytoryczne wsparcie w procesie przygotowania przyszłych konkursów na wybór Regionalnych i Lokalnych Partnerów Korpusu Solidarności na kolejne lata.