Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja  2022 - 2024”!

 konsultacje-regulaminu-lokalne-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2022-2024-250.jpg

Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych, działających na terenach powiatów, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminów umieszczonych na platformie.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2022 roku poprzez platformę Stacja Konsultacja.

 

KONSULTACJE REGULAMINU NA STACJI KONSULTACJA:

LOKALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU [EDYCJA 2022 – 2024]

Cała Polska