Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opini dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór Partnerów Regionalnych i Parnterów Lokalnych Korpusu Solidarności, edycja 2024.

Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 - 2030. Celem konkursu jest wybór Parnterów Regionalnych oraz Partnerów Lokalnych, którzy będą wspierać realizację Programu.

Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu, który został umieszczony na platformie "Stacja Konsultacja" pod linkiem TUTAJ

Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2024 roku poprzez platformę Stacja Konsultacja.

Cała Polska