W poniedziałek 14. listopada miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Korpus Cafe. Tym razem, organizowane przez Korpus Solidarności, wydarzenie odbywało się pod hasłem: „Wychowawcza wartość wolontariatu. Co robić, by ją wydobyć? - wolontariat dzieci i młodzieży”.

Właściwie zorganizowany wolontariat jest wspaniałą przygodą dla młodych, uczącą wrażliwości i gotowości niesienia pomocy potrzebującym. Jest też ważnym elementem procesu wychowania.

Podczas spotkania poruszyliśmy wiele zagadnień związanych z wolontariatem dzieci i młodzieży, między innymi:

·       jak zachęcić młodych ludzi do  zaangażowania się w wolontariat?

·       czy zaangażowanie w wolontariat może być programem wychowawczym dla młodego pokolenia?;

·       w jaki sposób wolontariat powinien być organizowany, by mógł przynosić jak najlepsze efekty wychowawcze?

Reprezentująca Katedrę Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki KUL dr Katarzyna Braun przytoczyła szereg faktów, także z własnych badań, na temat wychowawczej funkcji wolontariatu.

Wnioski płynące ze spotkania skłaniają do upowszechniania wolontariatu dzieci i młodzieży poprzez angażowanie do jego tworzenia opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu, Szkolnych Kół Caritas oraz koordynatorów wolontariatu z organizacji pozarządowych i placówek publicznych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Współorganizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie - BIOTEKA, Al. Racławickie 22.

W naszym wydarzeniu jak zwykle można było wziąć udział  online. Transmisja spotkania była dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci A wszystkich, którzy nie mogli być z nami w tym czasie zapraszamy do obejrzenia materiału dostępnego w sieci:

O naszym Gościu:
dr Katarzyna Braun - pracownik Katedry Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki KUL, autorka i współautorka wielu publikacji na temat wolontariatu.

Cała Polska