Odbywający się w dniach 11 – 12 stycznia 2023 Kongres Niepodległa był okazją do przyjrzenia się potrzebom i pomysłom na nowoczesną, i odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczne, ofertę kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców Polski. Zderzenie koncepcji ekspertów ze świata kultury, edukacji oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych ułatwiło nakreslenie różnych wizji i propozycji dotyczących promocji kraju za granicą.

W trakcie wydarzenia, którego Partnerem Kongresu był Pałac Saski, odbywały się sesje plenarne i dyskusje panelowe w ramach czterech ścieżek tematycznych:

Ścieżka A: Dziedzictwo i jego rola w budowaniu pamięci historycznej

Ścieżka B: Nowoczesna edukacja do uczestnictwa w kulturze

Ścieżka C: Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz kultury i dziedzictwa

Ścieżka D: Budowa i promocja wizerunku Polski za granicą

Fot. Tomasz Tołłoczko, materiały Biura Niepodległa

Podczas Kongresu Niepodległa obecni byli przedstawiciele Biura Programu Korpus Solidarności. W trakcie licznych rozmów mieli okazję przedstawić ideę wolontariatu sysytematycznego, jak i liczne ścieżki wsparcia wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu oraz jego otoczenia. Szereg podmiotów wyraziło żywe zainteresowanie relizowanymi działaniami i zadeklarowało ich wsparcie poprzez swój udział, np. w charakterze partnerów Karty Wolontariusza.

Co równie istotne, a jednocześnie miłe, miało miejsce pasmo spontanicznych rozmów z przedstawicielami organizacji już zaangażowanych w projekty Korpusu Solidarności. Padło wiele słów uznania pod adresem narzędzi przygotowanych specjalnie, by usprawniać pracę wolontariuszy, m.in. aplikacji Sysytem Obsługi Wolontariatu. 

Fot. Tomasz Tołłoczko, materiały Biura Niepodległa


Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości rozpoczęły się wraz z ogłoszeniem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Zrealizowane w tym okresie projekty nawiązują do obecnych w całej polskiej historii wartości: dążenia do wolności, poszanowania godności i praw człowieka oraz solidarności. Przyświecały one rozlicznym przedsięwzięciom, wśród których znalazły się poświęcone dziedzictwu polskiej kultury wystawy muzealne, warsztaty, konferencje o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym, cykle koncertów, projekty badawcze, pokazy filmowe oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych. Obchody te upamiętni także inny projekt, ogłoszony przez Prezydenta RP w dniu Święta Niepodległości w 2018 roku: odbudowa zespołu Pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej, która symbolicznie zwieńczy dzieło powojennej odbudowy Warszawy.