Na początku marca wołomińskie Radio FAMA gościło Grażynę Bińkowską z Fundacji Bona Fide - W Dobrej Wierze - organizacji, która w tej edycji konkursu jest Partnerem Lokalnym Korpusu Solidarności - oraz Michała Rulskiego, zastępcę dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Goście opowiedzieli o Rządowym Programie Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. W trakcie wywiadu poruszono wiele interesujących kwestii, takich jak różnice między wolontariatem krótko- i długoterminowym czy rozwój innowacyjnego Systemu Obsługi Wolontariatu. Omówiono również wyzwania, jakie mogą pojawić się podczas pracy jako wolontariusz oraz korzyści, jakie niesie wolontariat dla społeczności i samego ochotnika.

Dzięki pierwszemu w historii Polski programowi mającemu popularyzować wolontariat stały i zachęcać do włączania się w długoterminowe działania obywatelskie społeczność lokalna takich miejscowości jak Wołomin ma szansę budować trwałe i widoczne sieci ludzi, którym chce się chcieć. Podobnie jak z wolontariatem sysytematycznym, radiosłuchacze także będą mieli szansę stałego zaangażowania się w temat działania dla innych. Dzięki staraniom fundacji Bona Fide - W Dobrej Wierze powstanie cykl łącznie 14 audycji, gdzie zostaną zaprezentowane konkretne formy realizacji działań wolontariackich w okolicach Wołomina. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem i śledzenia doniesień nt. kolejnych audycji.

Cały materiał do wysłuchania tu: „Gość Radia FAMA - Grażyna Bińkowska i Michał Rulski - Wolontariat długoterminowy z Korpusem Solidarności”https://radiofama.com.pl/publicystyka/gosc-radia-fama-grazyna-binkowska-i-michal-rulski-wolontariat-dlugoterminowy-z-korpusem-solidarnosci?fbclid=IwAR3eShFlcQRTnwgJemA-3zzk_ZJLvRfWwpkhZCJ09Y4eLKz6gHWQtm-nUJI