Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę merytoryczną ofert złożonych w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2024”, realizowanym w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.

Panel ekspertów wybrał:

  • 16 Regionalnych Partnerów Korpusu Solidarności spośród 22 ofert;
  • 28 Lokalnych Partnerów Korpusu Solidarności spośród 33 ofert.

Partnerzy wspierać będą rozwój wolontariatu systematycznego w ramach Korpusu Solidarności w latach 2024-2026.

Będą to zarówno działania autorskie zaproponowane przez Partnerów, jak i również działania wskazane przez organizatorów Korpusu Solidarności. Z oferty Partnerów skorzystają wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, organizacje i instytucje współpracujące z wolontariuszami oraz otoczenie wolontariatu. Wśród działań znajdą się m.in edukacja, obozy dla wolontariuszy, minigranty i bony edukacyjne. Koordynatorzy skorzystają ze wsparcia w zakresie planowania i zarządzania wolontariatem.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji - Priorytet I REGIONALNY

Lista wniosków rezerwowych - Priorytet I REGIONALNY

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji - Priorytet II LOKALNY

Lista wniosków rezerwowych - Priorytet II LOKALNY

Lista wniosków odrzuconych - Priorytet II LOKALNY

Cała Polska