Zostań naszym Partnerem i rozwijaj z nami wolontariat systematyczny!

Rozpoczęcie naboru w otwartym konkursie ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024.

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert  „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024 w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, którym zarządza NIW-CRSO.

W ramach konkursu wybrani zostaną Partnerzy Regionalni oraz Partnerzy Lokalni Programu, którzy realizować będą działania w okresie czerwiec 2024 – grudzień 2026. Zadaniem wybranych organizacji będzie pośrednictwo w działaniach wolontariackich, prowadzenie działań promujących wolontariat, szkoleń, poradnictwa oraz współpracy w realizacji Programu w zakresie kształtowania i wspierania lokalnego rozwoju wolontariatu systematycznego.

Termin naboru wniosków:

od 29 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024, godz. 14:00

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024.

Zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych pt. Jak przygotować wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Webinaria odbędą się:

  • 8 maja br. w godz. godz. 10:00 – 12:00

Link rejestracyjny:

https://niwcrso.clickmeeting.com/jak-przygotowac-wniosek-w-konkursie-partnerstwo-dla-wolontariatu-/register

  • 13 maja br. w godz. 13:00 – 15:00

Link rejestracyjny:

https://niwcrso.clickmeeting.com/jak-przygotowac-wniosek-w-konkursie-partnerstwo-dla-wolontariatu-webinarium-2

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w czerwcu 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert pod numerem telefonu 885 221 530 w godz. 10:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Cała Polska