Konstruktywne rozmowy w Dąbiu Wójta Gminy, Bogusława Zarazy, i Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Romualda Malinowskiego, są zaczynem rozwoju działalności ochotniczej w tym regionie.

Podczas spotkania poruszono temat wspierania działania wolontariackiego dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dąbie oraz społeczności lokalnej.

Gmina Dąbie dołącza do grona partnerów działań realizowanych w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 zarządzanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego parterem regionalnym w lubuskiem jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.