W dniu 31 stycznia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu regulaminu otwartego konkursu ofert Partnerstwo dla wolontariatu, edycja 2024 przygotowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2023.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy KPRM oraz NIW-CRSO.

W czasie spotkania, które otworzyła Pani Agnieszka Buczyńska - ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz pan Wojciech Kaczmarczyk dyrektor NIW-CRSO, uczestniczyły organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie oraz dotychczasowi i aktualni partnerzy programu.

W pierwszej części spotkania w czasie sesji plenarnej uczestnicy wybrali cztery obszary tematyczne nad którymi następnie dyskutowano w grupach tematycznych.

Wybrane tematy to: wskaźniki realizacji projektów; ocena projektów, benefity dla wolontariuszy i System Obsługi Wolontariatu wykorzystywany do obsługi zadania; relacje pomiędzy partnerami regionalnymi i lokalnymi realizującymi zadania.

Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniem z realizacji dotychczasowych działań w ramach podobnych konkursów, zgłaszali wnioski, które pozwolą uatrakcyjnić kolejne edycje, wskazywali na pożądane kolejne zmiany w programie.

Efektem spotkania będzie raport, który wraz z podsumowaniem konsultacji regulaminu prowadzonych online, przedstawiony zostanie m.in. Radzie NIW, która zdecyduje o prowadzeniu wybranych  i możliwych do realizacji zmian w projekcie regulaminu konkursu.

 

Cała Polska