Na zaproszenie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Kancelarii Prezydenta RP wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie spotkali się podczas V Forum Wolontariatu.

Odbywające się pod patronatem Prezydenta RP w dniach 22-23 maja 2023 w Warszawie V Forum Wolontariatu to kolejna odsłona cyklicznego ogólnopolskiego wydarzenia bogatego w debaty, spotkania i warsztaty, których celem jest przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy, profesjonalizację ich działań oraz doskonalenie form kooperacji z wolontariuszami. Jego uczestnicy poza częścią teoretyczną biorą także udział w działaniach praktycznych w czasie wizyt studyjnych w wybranych placówkach współpracujących z ochotnikami.

22.05.2023

Pierwszego dnia Forum - po uroczystym powitaniu dokonanym w godzinach porannych przez Grażynę Wereszczyńską, Zastępcę Dyrektora Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP, oraz Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - nasi goście uczestniczyli w jednym spośród czterech zaproponowanych (odbywających się symultanicznie) wybranych uprzednio warsztatów:

  • Nowe media – jak zachęcać do wolontariatu, Prowadzący: dr Wojciech Wciseł
  • Opowiedz mi swoją wolontariacką historię, Prowadzący: George Thomson, Vice President – Centre for European Volunteering (CEV)
  • Zaplanuj wolontariat – jak tworzyć plany rozwoju wolontariatu, Prowadzący: dr Mirosław Warowicki
  • Jak pisać dobre projekty włączające wolontariuszy?, Prowadzący: Ewa Kluszczyńska, Michał Pezler

Spotkania te zaistniały nie tylko jako ramy do nawiązania relacji z nowymi podmiotami, ale również jako możliwość przyjrzenia się aktualnym oraz nadchodzącym wyzwaniom, z którymi zwykle mierzą się organizacje związane z wolontariatem.

Z kolei godziny popołudniowe zostały wypełnione czasem wizyt studyjnych. Uczestnicy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spotkali się z przedstawicielami jednego z następujących podmiotów:

23.05.2023

Oprawę dla wydarzeń drugiego dnia spotkania stanowiły zabytkowe mury Pałacu Belwederskiego. Przebiegająca w podniosłej atmosferze Gala V Forum Wolontariatu – „Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności” obfitowała w szereg deklaracji związanych ze zmianą formuły i wzmocnieniem Rządowego Programu Korpus Solidarności. Gospodarzem wydarzenia był dziennikach sportowy i prezenter telewizyjny Rafał Patyra.

Piotr Ćwik - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał list wyrażający słowa uznania za "szczególny dar uwalniania energii, która w spotkaniu z drugim człowiekiem zamienia się w dobro". W ubiegłym roku wiele cennych i wizjonerskich myśli związanych z redefinicją animacji wolontariatu padło z ust prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Dziś mógł on potwierdzić, że słowa przekładane są w konkretne czyny, w wyniku czego już niebawem zostanie wdrożona ogólnopolska ścieżka wsparcia zarządzania wolontariatem, zakładająca m.in. profesjonalizację i wsparcie fiannsowe pracy koordynatorów wolontariatu. Także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w swoim słowie do uczestników wydarzenia zawarł szereg deklaracji wsparcia dla wolontariuszy. Znany niektórym z racji przeprowadzenia poprzedniego dnia warsztatów George Thomson – Vice President Centre for European Volunteering (CEV) również i tym razem wzbudził żywe zainteresowanie przedstawiając swoje impresje związane z pracą ochotników.

V Forum Wolontariatu stało się również oprawą dla szczególnie ważnej i miłej dla nas chwili, jaką było wręczenie nagród w dwóch konkursach - Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2022 oraz Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2022. W Belwederze nagrody z rąk m.in. dyrektora Kaczmarczyka odebrali:

Laureaci konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2022:

I miejsce – Kordian Urlich (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie)

II miejsce – Helena Sołtys (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie)

III miejsce – Adrianna Szmigiero (II LO w Słupsku)

III miejsce – Damian Kruczkowski (Stowarzyszenie POLITES)

Kapituła zdecydowała również o przyznaniu dwóch wyróżnień:

- Katarzyna Cherek (Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu)

- Lidia Pastuszak (Szkolne Koło Caritas, Strzelce Górne)

Laureaci konkursu Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2022:

I miejsce – Agnieszka Włodkowska (Fundacja AVE)

II miejsce – Karolina Zapała (Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość)

III miejsce – Małgorzata Dębicka (Fundacja Żółty Szalik)

III miejsce – Joanna Kalenik (Fundacja Brama Epok)

III miejsce – Damian Zegadło (Katolicka Szkoła im. Maryi z Nazaretu w Kielcach)

Kapituła zdecydowała również o przyznaniu dwóch wyróżnień:

- Karolina Wilk-Korab (Fundacja Lucky-Ski)

- Krzysztof Bryła (Pracownia Pozarządowa)

Druga część spotkania w Belwederze została poświęcona dobrostanowi naszych gości, którzy uczestniczyli w kilku bardzo pięknych a jednocześnie atrakcyjnych wydarzeniach:

  • Wykład inspirujący, który wygłosił Ambasador Korpusu Solidarności, Jan Mela skrzył się nietylko dowcipem, ale pełen był również refleksji związanych z sensem choćby pojedynczych działań, dzięki którym możliwa jest szeroko zakrojona akcja wspierania potrzebujących
  • Występ artystyczny – Jakub Dubik, wiolonczelista i prezes fundacji Bank Talentów, i Aleksandra Seredyńska (fortepian) - pozwolił gościom na docenienie wagi bezpośredniego kontaktu ze sztuką
  • Zdjęcie uczestników V Forum Wolontariatu stało się rokroczną tradycją i jest najlepszym dowodem na popularność oraz pozytywną moc naszego wydarzenia
  • Zwiedzanie wnętrz Pałacu Belwederskiego, które nastąpiło po uroczystym obiedzie w ogrodach belwederskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tegorocznej odsłonie Forum. Jednocześnie uchylamy rąbka tajemnicy, zapowiadając, że przyszłoroczne fetowanie wolontariatu odbędzie się w poszerzonej formule.