Jest nam niezmiernie miło, że w grudniu, czyli miesiącu fetowania pracy aktywistów, premierę miał niezwykły film dotyczący jednego z nich. "Wolontariusz z pasją" to niemal dwudziestominutowy projekt zrealizowany w ramach mini grantu Korpusu Solidarności. 

Jego bohaterem jest Kamil Grzanka. Dwudziestopięcioletni elblążanin od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Za dobro, które otrzymał od innych, postanowił się odwdzięczyć, włączając się w wolontariat. Aktywnie wspiera Regionalne Centrum Wolontariatu, jak również trenuje w Integracyjnym Klubie Sportowym ATAK Elbląg, gdzie również udziela się jako wolontariusz.

Film powstał w Pracowni Multimedialno-Dziennikarskiej MDK w Elblągu w ramach grantu udzielonego po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.


Wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, autorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej, mogę skorzystać ze ścieżki, jaką są mini granty (wartość do 1000 zł).

Możliwość zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania staje się szansą realizacji inicjatyw na rzecz wzmacniania wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji a także doświadczeń.

Ogólnopolski konkurs dla wolontariuszy Korpusu, którzy mają pomysły na realizacje autorskich projektów wolontariackich, jest organizowany przez każdego z Regionalnych Partnerów KS we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.