Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2024”, realizowanym w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.

W ramach konkursu złożonych zostało łącznie 55 ofert:

  • Priorytet 1 – Regionalny: 22 oferty,
  • Priorytet 2 – Lokalny: 33 oferty.

Wszystkie złożone oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną.

W najbliższym czasie eksperci rozpoczną ocenę merytoryczną wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu oraz podpisanie umów planowane jest w czerwcu br. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

Lista wniosków złożonych w otwartym Konkursie ofert "Partnerstwo dla Wolontariatu" Edycja 2024, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej. Priorytet 1 - Regionalny

Lista wniosków złożonyhch w otwartym Konkursie ofert "Partnerstwo dla Wolontariatu" Edycja 2024, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej. Priorytet 2 - Lokalny

Cała Polska