Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej otwartego konkursu "Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 – 2024" realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

W ramach konkursu złożono 21 ofert, do dofinansowania zakwalifikowano 7 najwyżej ocenionych ofert. Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w konkursie "Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 – 2024".

Informacja o wyniku oceny została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Cała Polska