Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

W ramach konkursu złożono 346 ofert, 182 oferty w I wariancie (wrzesień 2023 – sierpień 2026) oraz 164 oferty w II wariancie (styczeń 2024 – grudzień 2026), do dofinansowania zakwalifikowano najwyżej ocenionych oferty:

  • 90 w I wariancie;
  • 29 w II wariancie;
  • 49 ofert z możliwością przesunięcia terminu realizacji z wariantu II na wariant I (rozpoczęcie od września br.).

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – WARIANT I (od września 2023 roku do sierpnia 2026 roku)

Lista ofert ocenionych negatywnie merytorycznie w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – WARIANT I (od września 2023 roku do sierpnia 2026 roku)

Lista projektów rezerwowych (niedofinansowanych w związku ze zbyt niską punktacją) w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – WARIANT I (od września 2023 roku do sierpnia 2026 roku)

W celu wykorzystania środków dostępnych w ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się w najbliższym czasie przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o szczegółowej kwocie przyznanej dotacji i weryfikacji w SOD oraz zapisów koordynatorów do Szkoły Dobrego Wolontariatu.

Oferent rozpoczynający realizację działań w I wariancie (tj. od września br.), jak również Oferent, który otrzymał propozycję zmiany wariantu na I, zobowiązany jest do wskazania koordynatora wolontariatu do udziału w Szkole Dobrego Wolontariatu. Zjazdy odbędą się w dniach: 2 – 6 października br. oraz 20 – 24 listopada br. Oferent zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 można uzyskać pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Wariant I

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA - WARIANT I (od września 2023 roku do sierpnia 2026 roku)

LISTA PROJEKTÓW REZERWOWYCH (niedofinansowanych w związku ze zbyt niską punktacją) - WARIANT I

LISTA OFERT OCENIONYCH NEGATYWNIE MERYTORYCZNIE - WARIANT I (od września 2023 roku do sierpnia 2023 roku)

Wariant II

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA - WARIANT II (od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku)

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA - PROPONOWANA ZMIANA WARIANTU II NA WARIANT I (od września 2023 roku do sierpnia 2026 roku)

LISTA PROJEKTÓW REZERWOWYCH (niedofinansowanych w związku ze zbyt niską punktacją) - WARIANT II (od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku)

LISTA OFERT OCENIONYCH NEGATYWNIE MERYTORYCZNIE - WARIANT II (od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku)