Wśród publikacji, które przygotowują Partnerzy Korpusu Solidarności, pojawił się kolejny tytuł.

Nowe opracowanie, które zasila naszą strefę wiedzy, to materiał będący pokłosiem VI Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu, opracowany przez Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina.


Zbiór opisanych inicjatyw, jakie organizują wolontariusze szkolni, będzie przydatny tak dla wolontariuszy, jak i koordynatorów wolontariatu. 

Przyjemnej lektury POBIERZ plik!