• Data wydarzenia
  • Organizator Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu: Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II, Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego
  • Kategoria Inne
  • Miejsce Wybierz województwo

Zapraszamy wolontariuszy działających w szkolnych kołach wolontariatu wraz z opiekunami, organizacjach pozarządowych i instytucjach do udziału w Pielgrzymce Wolontariuszy na Jasną Górę, która odbędzie się 26 maja 2023 r.

Celem pielgrzymki jest promocja wolontariatu, duchowe wzmocnienie potencjału wolontariackiego oraz integracja środowiska wolontariuszy.
Pielgrzymka odbywa się w ramach projektu CZĘSTO POMAGAM, czyli Lokalne Partnerstwo na rzecz Wolontariatu w programie "Korpusu Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.

Korpus Solidarności to program, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie wolontariuszy, organizatorów wolontariatu i otoczenia wolontariatu szczególnie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Program ramowy pielgrzymki:
26.05.2023 r.; Częstochowa - Jasna Góra
godz. 11.00 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze pod przewodnictwem Abp Wacława Depo – Metropolity Częstochowskiego.
godz. 12.00 – Wspólna fotografia uczestników i okolicznościowe spotkanie z poczęstynkiem w ogrodach fundacji przy ul. 7 Kamienic 15.

Dla uczestników przewidziane są okolicznościowe pamiątki oraz zaświadczenia dla nauczycieli.

Prosimy o zgłoszenia uczestników (delegacji szkolnych i instytucjonalnych), z podaniem liczby uczestników oraz kontaktem do osoby odpowiedzialnej/ koordynatora.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 23 maja 2023 r. na e-mail: biuro@zyciacud.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce na adres e-mail: biuro@zyciacud.pl

Informacje pod nr tel.: 604227359