• Data wydarzenia
  • Organizator Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
  • Kategoria Inne
  • Miejsce Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej PODLASKIE, Dziadkowice Kąty 22

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na spotkanie przygotowane z myślą o obecnych i przyszłych organizatorach wolontariatu. Zapraszamy liderów, kierowników, dyrektorów oraz inne osoby, które podejmują decyzje w instytucji/organizacji lub zajmują się wolontariatem, jak również które dopiero chcą wprowadzić u siebie wolontariat.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się jak organizować współpracę z wolontariuszami, jaki jest zakres zadań koordynatora wolontariatu, jakie są etapy wdrażania wolontariatu w organizacji/instytucji, kwestie prawne związane z wolontariatem.  Spotkanie służyć będzie także nawiązaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w organizacji wolontariatu. Zostaną przedstawione zasady udziału w Programie Korpus Solidarności (KS), oferta KS skierowana do organizatorów wolontariatu, rejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW), kryteria przyznania certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności.

Uczestnicy będą mieć także okazję opowiedzieć o planowanych działaniach oraz akcjach pomocowych i zachęcić inne organizacje/instytucje do włączenia się we wspólne pomaganie.

Start: 16 listopada (wtorek) 2023r., godz. 12.30 – 15.30

Miejsce: Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach, Kąty 22

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka, inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”, inicjatorka Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” oraz Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu.

Organizatorzy oferują: bezpłatne atrakcyjne spotkanie i poczęstunek.

Zgłoszenia: telefoniczne, kom. +48 600 881 572 lub +48 501 838 987.


Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.