• Data wydarzenia
  • Organizator Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko"
  • Kategoria Inne
  • Miejsce Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ŁÓDZKIE, Łódź Narutowicza 8/10

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Lokalnej Koalicji Wolontariatu (LKW) – ciała doradczego, które zawiązało się w 2019 r. w ramach współpracy w I edycji Programu „Korpus Solidarności”.

Spotkania mają charakter dyskusji nt. rozwoju wolontariatu w mieście i woj. łódzkim, w ramach których konsultowane są kluczowe dokumenty strategiczne, scenariusze akcji, regulaminy konkursów na mini granty i bony edukacyjne oraz wytyczne i programy organizujące pracę wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu.

Najbliższe wydarzenie zaplanowane jest w dn. 29.11.2023 r. o godz. 10.00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10 i będzie kontynuacją rozmów zainicjowanych podczas debat pn. „O wolontariacie w Łodzi” i „Regeneracja wewnętrznego potencjału wolontariatu”. Przyjrzymy się kondycji łódzkiego wolontariatu i zastanowimy nad ścieżkami jego rozwoju w kontekście wyzwań, możliwości i budowania międzysektorowych partnerstw. Spotkanie będzie moderowała p. Wioletta Gawrońska. Jest skierowane przede wszystkim do przedstawicieli instytucji i organizacji oraz liderów, działających w obszarze rozwoju wolontariatu, a jego celem opracowanie rozwiązań „szytych na miarę” na bazie dotychczasowych dyskusji i rozważań.

Kandydaci do LKW mogą zgłaszać swój udział drogą mailową: kontakt@centerko.org lub telefoniczną: 513 102 508


Spotkania Lokalnej Koalicji Wolontariatu dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.