• Data wydarzenia do
  • Organizator Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
  • Kategoria Inne
  • Miejsce siedziba organizatora

Serdecznie zapraszamy koordynatorów i koordynatorki wolontariatu na staż!

Staż to świetna okazja na rozwój swojego warsztatu, poznanie sposobów zarządzania wolontariatem w praktyce, a także na uczenie się od doświadczonych koordynatorów w zakresie koordynacji wolontariatu.

W tym roku proponujemy staże w obszarach:

  • koordynacja wolontariatu w organizacji dla dzieci i młodzieży
  • koordynacja wolontariatu podczas wydarzeń sportowych
  • koordynacja wolontariatu w szkole – dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych

‌Dla kogo jest staż?

Dla koordynatora/koordynatorki wolontariatu w organizacji lub instytucji z woj. śląskiego, który chce się rozwijać i doskonalić. Ponadto z oferty stażu mogą skorzystać osoby zarejestrowane w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności (korpussolidarnosci.gov.pl).

‌Czym jest staż?

To forma nabywania przez koordynatora/kę wolontariatu umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na stanowisku koordynatora wolontariatu. Staż jest nieodpłatny dla Stażysty i trwa łącznie 10h.

Szczegółowe informacje dot. formy realizacji stażu znajdują się w REGULAMINIE

‌Zgłoszenia

Zgłoszenia na staż przyjmujemy do 30.05.2023 r. za pośrednictwem formularza – https://forms.gle/tu9QDcUA3bQjtZUb6

Planujemy zorganizować 5 staży. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie.

‌Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami:

e-mail: natalia.siewior@slaskie-wolontariat.org.pl
Szczegółowa informacja oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/staz-dla-koordynatorow-wolontariatu-2/