• Data wydarzenia do
  • Kategoria Inne
Do 20 maja można składać wnioski w konkursie pn."Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności", które realizowane będą przez zespoły wolontariuszy.
W ramach konkursu możemy dofinansować inicjatywy wolontariuszy Korpusu Solidarności o wartości od 500 do maksymalnie 1000 zł.