• Data wydarzenia
  • Organizator Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
  • Kategoria Inne
  • Miejsce sala konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza nauczycieli, którzy prowadzą szkolny wolontariat, jak również i tych, którzy dopiero chcą prowadzić wolontariat w swojej szkole.

Tematyka spotkania: organizacja i prowadzenie wolontariatu w szkole, kwestie formalne współpracy z wolontariuszami, przykłady dobrych praktyk, etapy organizacji akcji wolontariackich, możliwości realizacji działań w środowisku szkolnym i lokalnym, specyfika wolontariatu długoterminowego, gdzie można zaangażować się w wolontariat długoterminowy, oferty wolontariatu, prawne aspekty wolontariatu. Osoby, które jeszcze nie znają Korpusu Solidarności będą mogły poznać jego ofertę, w tym System  Obsługi Wolontariatu (SOW).

Start: 25 maja (czwartek) 2023r., godz. 12.15 – 15.15

Prowadząca: Anna Ruszewska – trenerka i animatorka, nauczycielka, autorka publikacji, samorządowiec z długoletnim doświadczeniem, Prezeska Podlaskiej Sieci Wolontariatu, kierowniczka Suwalskiego Biura Wolontariatu.

Organizatorzy oferują: bezpłatne, ciekawe zajęcia, poczęstunek i upominek.

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefoniczne: 501 838 987 lub e-mailowe: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl


Działanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.