• Data wydarzenia
  • Organizator Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
  • Kategoria Inne
  • Miejsce Fundacja Teen Ranch Polska PODLASKIE, Kopanica 28A

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza na szkolenie „Efektywna komunikacja i  współpraca w zespole” skierowane do koordynatorów, liderów zarządzających wolontariuszami, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu, jak i kierowników organizacji. W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno czynni i doświadczeni koordynatorzy wolontariatu oraz Ci, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w koordynacji i zarządzaniu wolontariatem w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej (szkoły, przedszkola, domy kultury, świetlice, kluby seniora itp.).

Tematyka szkolenia obejmie m.in. podstawowe aspekty i zasady komunikacji interpersonalnej, komunikację werbalną i niewerbalną, bariery komunikacyjne, zasady poprawnej komunikacji (w tym z wolontariuszami), przesłanki do budowania sprawnych zespołów wolontariuszy.

Start: 27 maja (sobota) 2023, godz. 10.30 – 13.30

Miejsce: Fundacja Teen Ranch Polska, Kopanica 28A

Prowadząca: Justyna Łempicka - Przewodnicząca Zarządu Fundacji Teen Ranch Polska, nauczyciel, coach, socjoterapeutka, działaczka społeczna z długoletnim doświadczeniem.

Organizatorzy oferują: bezpłatne, atrakcyjne szkolenie i poczęstunek. Zapewniamy przejazd na trasie Suwałki – Kopanica, Kopanica – Suwałki. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do wysokości biletów autobusowych osobom spoza Suwałk – należy zgłosić taką potrzebę przed szkoleniem.

UWAGA! Aby wziąć udział w szkoleniu należy być zarejestrowanym/-ą w Systemie Obsługi Wolontariatu. 

Zgłoszenia: Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefoniczne i informacje dodatkowe – Anna Ruszewska, kom. 501 838 987. 


Szkolenie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.