• Data wydarzenia
  • Organizator Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
  • Kategoria Inne
  • Miejsce Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie PODLASKIE, Grajewo Wojska Polskiego 61B

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach we współpracy ze stowarzyszeniem Młodzi dla Grajewa zaprasza wolontariuszy do udziału w warsztatach „Aktywne metody pracy z dziećmi”. Uczestnicy warsztatów poznają aktywne metody i techniki w pracy z dziećmi oraz rozwiną umiejętności organizowania i prowadzenia gier i zabaw oraz zajęć tematycznych dla dzieci. Zapoznają się z ofertą programu Korpus Solidarności, poznają przykłady akcji wolontariatu na rzecz dzieci, realizację akcji w praktyce, etapy organizacji akcji wolontariackich oraz przykłady gier i zabaw dla dzieci.

Do udziału zachęcamy wolontariuszy z terenu woj. podlaskiego, którzy ukończyli 13 lat. Warsztaty skierowane są do różnych grup odbiorców: młodzieży szkolnej, osób dorosłych, seniorów.

Start: 18 marca (sobota) 2023r., godzina 10.00 – 13.00

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 61B

Prowadząca: Anna Ruszewska – trenerka i animatorka, nauczycielka, autorka publikacji, instruktorka ZHP, samorządowiec z długoletnim doświadczeniem, Prezeska Podlaskiej Sieci Wolontariatu, kierowniczka Suwalskiego Biura Wolontariatu.

Organizatorzy oferują: bezpłatne warsztaty i poczęstunek.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do wysokości biletów autobusowych, osobom spoza Grajewa – należy zgłosić taką potrzebę przed działaniem.

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w działaniach jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Zgłoszenia: Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefoniczne i informacje dodatkowe – Anna Ruszewska, kom. 501 838 987.


Warsztaty sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.