EN

Prawo

Korpus Solidarności działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy ujęte w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe zasady formalne Programu Korpus Solidarności określa jego Regulamin (załącznik).

 

W celu zgłębienia regulacji prawnych dotyczących wolontariatu, zachęcamy do lektury Poradnika Prawnego "Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach", wydanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Załączniki