RejestracjaMężczyzna
Kobieta
Przysługuje mi mniejszy wymiar zaangażowania w wolontariat (tj. 6h miesięcznie w okresie min. 6 miesięcy), ponieważ jestem osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
jestem osobą poniżej 15 r.ż. / jestem osobą powyżej 65 r.ż. / jestem osobą z niepełnosprawnością.
Tak Nie
Maksymalny rozmiar pliku to „3MB”.
Dozwolone typy plików jakie można dodać to „*.jpeg, *.jpg, *.png”
Twoje rekomendacje

Wskaż min. 2 osoby lub 1 organizację, które mogą rekomendować Cię do wolontariatu w Korpusie Solidarności. Nie wymagamy dokumentów, zaświadczeń, czy certyfikatów, jedynie imię, nazwisko oraz dane kontaktowe. Osobą rekomendującą może być, np.: Twój nauczyciel, rodzic, sąsiadka lub przyjaciel. Osoba rekomendująca otrzyma automatyczną wiadomość o wskazaniu jej w SOW. Uwaga! Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, obowiązkowo podaj dane kontaktowe do rodzica albo opiekuna prawnego. Administrator SOW zastrzega sobie możliwość kontaktu z danymi osobami.


Dodaj rekomendacje
Jesli referencja pochodzi od Instytucji wpisz jej nazwę.