W dniu 9 lutego 2023r.  zastępca dyrektora NIW, Michał Rulski, wręczył Caritas Diecezji Bydgoskiej certyfikat Korpusu Solidarności „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.  

Uhonorowanie organizacji odbyło się podczas wewnętrznego szkolenia dla koordynatorów wolontariatu z diecezjalnych Caritas z Polski w Warszawie w siedzibie Caritas Polska. Certyfikat z rąk dyrektora odebrali ks. Wojciech Przybyła - dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej i siostra Aleksandra Mikołajczyk - koordynatorka wolontariatu Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Opis działalności Caritas Diecezji Bydgoskiej (CDB) przedstawia się imponujaco. Zaaangażowani - zarówno w formie wolontariatu akcyjnego, jak i długoterminowego - w wolontariat m.in.:

  • pomagają dzieciom dzieciom w wieku szkolnym w rodzinach zastępczych. Pomagają w odrabianiu lekcji, udzielają korepetycji z języków obcych, przedmiotów humanistycznych i ścisłych; organizują im czas wolny, uczą jego efektywnego wykorzystania, prowadzą zajęcia tematyczne. A także, w ramach współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, wspierają rodziny w trudnych sytuacjach i rodziny dysfunkcyjne.
  • w Centrum Pomocy „Betlejem” pomagają w organizowaniu pomocy doraźnej, są niezastąpieni przy wydawaniu posiłków, segregowaniu odzieży. Zajmują się również utrzymaniem porządku i czystości w placówce.
  • w Domu Jana Pawła II zajmują się bezpośrednią opieką nad chorymi i starszymi kapłanami; zajmują się pielęgnacją i rehabilitacją.
  • zawodowi wolontariusze posiadają zawód lub uprawnienia, którymi wspierają Caritas w pracy, są to m.in. kierowcy, fotograficy, elektrycy, hydraulicy, stolarze, pomoc kuchenna, załadunku i rozładunku towarów.
  • w stadninie koni „Pod Aniołami” pomagają w obsłudze koni, przy hipoterapii oraz pracach stajennych (działa tam ok. 20 wolontariuszy).
  • Wolontariusze Parafialnych Zespołach Caritas (PZC), którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym, samotnym na terenie swoich parafii. Dzięki nim dzieła Caritas są realizowane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest różnoraka pomoc. Pod opieką Caritas pozostaje obecnie 50 PZC (ok 300 wolontariuszy).
  • Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas (SKC) to nauczyciele, którzy tworzą tą formację w swoich szkołach i podjęli zadania opiekuna koła oraz dzieci i młodzież, którzy działając w Szkolnych Kołach Caritas, aktywnie włączają się w dzieła Caritas, angażując się w pomoc drugiemu człowiekowi. Pod opieką Caritas Diecezji Bydgoskiej pozostaje obecnie 72 SKC (ok. 1080 wolontariuszy).
  • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży Caritas może organizować dzięki kadrze opiekuńczo-wychowawczej, która zajmuje się dziećmi spędzającymi wakacje i ferie zimowe.

Wolontariusze akcyjni pomagają w realizacji konkretnych akcji, sprzedają świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pakują Chlebki Miłości, biorą udział w zbiórkach żywności, przygotowują paczki świąteczne dla potrzebujących itp. Wolontariat akcyjny zaangażowanych jest ok. 80 osób w skali roku.

Wolontariusze specjaliści to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Udzielają porad specjalistycznych z zakresu prawa i psychologii. Ich rola dla podopiecznych Caritas jest ogromna z uwagi na wysokie koszty, jakie trzeba ponieść, aby móc z takiej porady skorzystać.

Wolontariusze wspierający to osoby, które robią zakupy chorym, samotnym, gotują im obiady, pomagają w codziennych zajęciach itp.