A

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert pn.

„Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO - WOW w NGO!"

A

Nabór wniosków w pierwszej edycji innowacyjnego - pierwszego w Polsce - konkursu dotacyjnego na kompleksowe wsparcie koordynatorów wolontariatu zakończył się. Złożone oferty aktualnie są poddawane ocenie. Już niebawem będziemy mogli ogłosić, które wnioski zyskały przychylna opinię i pod egidą Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 zostaną skierowane do realizacji.

Beneficjenci konkursu uzyskują wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie
  • edukacje koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Głównym celem wieloletniego programu "WOW w NGO!" jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem jest edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego

Wszystkich zainteresowanych szczegółami programu serdecznie zapraszamy m.in. do obejrzenia 2 webinariów: