• Data wydarzenia do
  • Organizator Stowarzyszenie Sursum Corda
  • Kategoria Inne
  • Miejsce MAŁOPOLSKIE

Od 8 września w ramach realizacji programu pn. „Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”, można składać wnioski na BONY EDUKACYJNE dla wolontariuszy, które stwarzają realną możliwość rozwoju zainteresowań i umiejętności oraz mogą wypełnić wolontariat nową energią do działań społecznych. Wysokość dofinansowania to 1 000 zł! 

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O BONY EDUKACYJNE? JAKIE POMYSŁY ZOSTANĄ SFINANSOWANE?

  • Wolontariusz lub zespoły wolontariuszy złożone z min. dwóch osób, zarejestrowani w Systemie Obsługi Wolontariusza:
  • W ramach wsparcia zostaną dofinansowane najciekawsze cele edukacyjne, umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań, podwyższenie kompetencji oraz wypełnienie nową energią do działań społecznych indywidualnych wolontariuszy lub zespołów wolontariuszy.
  • Mogą to być szkolenia, kursy, seminaria, książki, pomoce dydaktyczne lub inne formy edukacyjne.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O BON EDUKACYJNY?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na Bony edukacyjne”;
  • zgłosić swój pomysł wykorzystania bonu za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego na bon edukacyjny” do dn. 25.09.2023 r. do godz. 12.00 - drogą mailową: wolontariat@sc.org.plw tytule wiadomości wpisując „Bony edukacyjne”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Anny Gądek  | e-mail: wolontariat@sc.org.pl, tel. 18 44 11 994.

 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26.09.2023 r. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Szczegóły na: https://www.sc.org.pl/wspieramy-edukacje-i-rozwoj-bony-edukacyjne-dla-wolontariuszy-edycja-2-2023/