• Data wydarzenia
  • Kategoria Inne

W ramach Programu Korpus Solidarności już od 4 lat zastanawiamy się nad tematem wolontariatu w naszym mieście oraz inicjujemy dyskusje mające na celu ukazanie potrzeby wielopłaszczyznowej współpracy, opartej na holistycznym podejściu do wolontariatu.

Przez ten czas udało się również wypracować wiele rekomendacji dla urzędów i organizacji, dotyczących budowania systemu wolontariatu w różnych strukturach oraz w sytuacjach kryzysowych. Mówiliśmy o naszych potrzebach i potencjałach, o których warto pamiętać, organizując wolontariat. Czy potrafimy, jednak, z tego tak naprawdę korzystać? Czy potrzebne są nam modele oparte na wielosektorowej współpracy w realizacji przedsięwzięć wolontariackich, czy też zależy nam na wzmocnieniu swoich zasobów w organizacji?

Zastanówmy się nad tym i porozmawiajmy z naszymi gośćmi podczas IX debaty wolontariackiej pn. „O wolontariacie w Łodzi”, która odbędzie się w dn. 31.05.2023 r. o godz. 13.00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10.

W rozmowie nad rozumieniem diagnozowania potrzeb, odkrywania potencjału wolontariatu i budowania wzajemnych sieci relacji pomogą nam eksperci:

- Bartłomiej Engelbrecht – prezes Fundacji Dla Was w Rumii, członek prezydium Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

- Natalia Meszko – specjalistka ds. animacji i rozwoju organizatorów wolontariatu oraz koordynatorka lokalnych i regionalnych projektów Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

- Monika Dolik – Pełnomocniczka Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta Łodzi.

Będzie to pierwsze spotkanie w naszym cyklu rozważań o wolontariacie w Łodzi, w ramach których opracujemy rekomendacje do dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju wolontariatu w naszym mieście.

Debatę poprowadzi Wioletta Gawrońska – skarbniczka Centrum OPUS, moderatorka Lokalnej Koalicji Wolontariatu Programu Korpus Solidarności.

Warunkiem udziału jest wypełnienie do dn. 29.05.2023 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj

oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu

UWAGA!!!! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału w debacie drogą mailową.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem debaty, p. Sewerynem Obałką (seweryn@centerko.org)

program debaty


Debata wolontariacka dofinansowana jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.