• Data wydarzenia do
  • Organizator Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu- organizator we współpracy z Federacją FOS a z Olsztyna
  • Kategoria Inne
  • Miejsce WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Trwa nabór wniosków na bony edukacyjne i mini granty dla wolontariuszy! Do przyznania jest 7 bonów, każdy w wysokości 1000 zł i 8 grantów, również w wysokości 1000 zł. Konkursy zapewnią wsparcie wolontariuszy, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności oraz kursów, szkoleń, co da możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, podwyższenia kompetencji! Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 30.06.2023r. 

Zapewniamy wsparcie wolontariuszom szukającym możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, działających na rzecz społeczności lokalnej oraz możliwości sfinansowania własnych kursów, szkoleń. GRANTY i BONY umożliwią rozwój pasji i zainteresowań, podwyższą kompetencje wolontariackie , a przede wszystkim wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Konkursy skierowane są do wolontariuszy i zespołów wolontariuszy KS z województwa warmińsko- mazurskiego (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu). Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o MINI GRANT lub BON EDUKACYJNY(może wystąpić o bon i grant jednocześnie) powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu ( w przypadku grupy, każdy z jej członków powinien posiadać aktywne konto w SOW, co oznacza posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca).

Konkurs na Bony Edukacyjne 2023 - dla Wolontariuszy i Koordynatorów Korpusu Solidarności z województwa warmińsko-mazurskiego, z aktywnym kontem w Systemie Obsługi Wolontariatu, na realizację szkoleń/ kursów mających - na celu rozwinąć kompetencje wolontariackie.

Mini Granty Edycja 2023 - do grup  wolontariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego, z aktywnym kontem w Systemie Obsługi Wolontariatu, którzy podejmą działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich w województwie warmińsko-mazurskim.

Cel konkursu:

- Wnioski muszą zawierać elementy aktywizacji środowiska lokalnego oraz powinny być samodzielnie zaplanowane i możliwe do realizacji przez grupę.

- W efekcie konkursu zakłada się promocję programu Korpus Solidarności, promocję aktywności wolontarystycznej, podejmowanych działań prospołecznych przez wolontariuszy na terenie woj. warmińsko- mazurskiego.

Odbiorcy konkursu:

Zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za realizację wniosku.

Wolontariusz/ koordynator oraz lider zespołu wolontariuszy występujący z wnioskiem muszą posiadać aktywny profil w SOW i być wolontariuszem Korpusu Solidarności- zgodnie z Programem KS. Aktywny profil w SOW oznacza posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Sposób złożenia wniosku

  1. Aby zgłosić swój pomysł do konkursu należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg wzoru stanowiącego
  2. Wnioski konkursowe można składać elektronicznie (za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem : wolontariat@centrumelblag.pl), przysyłać pocztą tradycyjną i /lub w formie papierowej w siedzibie RCW w Elblągu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.2023r.

Liczy się kolejność zgłoszeń! Wnioski będą rozpatrywane przez kapitułę konkursową na bieżąco!

Informacje i załączone regulaminy oraz formularze dostępne również pod linkiem: https://tiny.pl/w41wh

  1. Regulaminy- Szczegółowa realizacja:
  2. BONY- https://centrumelblag.pl/pobierz-plik/6b6ff6b89cd6d4217d1f6a03e8b900e7d501cf2b
  3. GRANTY- https://centrumelblag.pl/pobierz-plik/8d704494917946c07e0cd2e62d53109ff1ab07ff

- Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu,

- kontakt do organizatora: tel.: 552351885; e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl

- link do formularza z zapisami: https://tiny.pl/w8dbf