• Data wydarzenia
  • Organizator Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
  • Kategoria Inne
  • Miejsce Pierogarnia Basieńka PODLASKIE, Bielsk Podlaski Mickiewicza 50 B

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach we współpracy ze stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na spotkanie liderów, kierowników, dyrektorów, członków zarządów oraz inne osoby, które podejmują decyzje w instytucji/organizacji lub zajmują się wolontariatem, jak również które dopiero chcą wprowadzić u siebie wolontariat.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jak organizować współpracę z wolontariuszami, jaki jest zakres zadań koordynatora wolontariatu, jakie są etapy wdrażania wolontariatu w organizacji/instytucji, kwestie prawne związane z wolontariatem. Spotkanie służyć będzie także nawiązaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w organizacji wolontariatu. Zostaną przedstawione zasady udziału w Programie Korpus Solidarności (KS), oferta KS skierowana do organizatorów wolontariatu, rejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW), kryteria przyznania certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności.

Start: 22 listopada (wtorek) 2022r., godz. 17.30 – 20.30

Miejsce: Pierogarnia Basieńka, ul. Mickiewicza 50 B, Bielsk Podlaski (wjazd od ulicy Jagiellońskiej 3A)

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy z Subregionu Bielskiego, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”. Inicjatorka Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” oraz Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu.

Organizatorzy oferują: bezpłatne atrakcyjne spotkanie i poczęstunek.

Zgłoszenia: Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne: kom. +48 600 881 572 lub +48 501 838 987.


Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.